De nieuwe spelregels moeten meer kansen voor zonne-energie creëren in de provincie. Gedeputeerde van ruimtelijke ordening Joke Geldhof: ‘Zonne-energie is hard nodig om onze provincie van meer duurzame energie te kunnen voorzien. Maar waar maak je dat ruimtelijk mogelijk? En wat is de impact op ons mooie Noord-Hollandse landschap? Wat betekenen zonneparken voor de agrarische sector?’

Daarover heeft de provincie met de belanghebbenden, waaronder gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, netwerkbeheerders, deskundigen en initiatiefnemers, gesproken. De nieuwe spelregels zijn hiervan het gevolg.

De belangrijkste uitgangspunten

  • Ook in het buitengebied gaat men ruimte geven aan kleine en grotere zonneparken.
  • De zonne-installaties zijn een tijdelijke voorziening voor een periode van maximaal 25 jaar. Aan het einde van hun levensduur moeten ze worden verwijderd.
  • Ook moeten de zonneparken passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonkernen in de omgeving.

Ter inzage

De spelregels en de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening worden op 21 maart voorgelegd aan de Provinciale Statencommissie Ruimte, Water en Wonen. Vervolgens worden de stukken van 1 april tot en met 13 mei ter inzage gelegd en gepubliceerd op www.noord-holland.nl.

Bron: Compleet FM
Beeld: https://www.flickr.com/photos/99206485@N02/