Veel Nederlandse infrastructuur is halverwege de vorige eeuw aangelegd en wordt nu ingehaald door het almaar groeiende reizende verkeer. ProRail komt ongeveer 200 miljoen euro per jaar tekort voor het onderhouden van haar spoor, liet toenmalig IenW-minister Cora van Nieuwenhuizen eerder aan de Tweede Kamer weten.

Naar verwachting lopen deze bedragen tot 2030 met enkele honderden miljoen extra per jaar op, voegde van Nieuwenhuizens opvolger Barbara Visser daar begin deze maand aan toe. Het gaat om 100 tot 150 miljoen per jaar aan hogere instandhoudingskosten en 150 tot 200 miljoen voor klimaatrobuuste uitvoeringen, duurzaamheidseisen en cyberveiligheid.

Het achterstallige onderhoud kan naar verwachting grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en gaat gepaard met aanzienlijke hinder en economische schade. ‘Zolang er geen extra onderhoudsmaatregelen zijn, zullen er keuzes moeten worden gemaakt over de kwaliteitseisen die we stellen aan het netwerk’, liet staatssecretaris Van Weyenberg aan de Kamer weten. Hij reageerde daarmee op vragen van D66-Kamerlid Boulakjar over lopende risico’s en benodigdheden. ‘Een deel van het onderhoud kan worden uitgevoerd, terwijl ander onderhoud wordt uitgesteld.’

Volgens de staatsecretaris is daarom extra geld nodig om onderhoudsachterstanden in het Rotterdamse havengebied weg te werken en een inhaalslag te kunnen maken. ‘In de Voorjaarsnota nemen we een concreet voorstel op om deze financiële tegenvaller met betrekking tot 2022 in de begroting in te passen’, aldus de staatssecretaris. Volgens demissionair minister Visser moeten zowel Rijkswaterstaat als ProRail zo snel mogelijk, maar uiterlijk in het voorjaar van 2022, duidelijkheid krijgen over de budgetten voor de instandhouding. 

Een goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Het havenbedrijf, Prorail, verschillende overheden en het havenbedrijfsleven streven er dan ook naar om meer goederenvolume via het spoor te transporteren. Zowel over weg als over spoor en water. Voor het oplossen van de onderhoudsachterstanden in het havengebied bestaat al enkele jaren een verbeterprogramma van ProRail. Vanaf 2022 valt dit programma onder de beheerconcessie, waardoor aandacht voor het onderhoud in het Rotterdamse havengebied beter geborgd moet worden.