Het betreft een kleinschalig zorghuis waar ouderen met een smalle portemonnee een appartement kunnen huren. Het moet er zoveel mogelijk uitzien als een normale woning, met een kleine groep mensen die samen leven. Naast dagbesteding en verse maaltijden wordt zorg geboden door mantelzorgers en vrijwilligers, die op loopafstand wonen. ‘Voor de buurt en met de buurt’ luidt daarom de slagzin van het concept. Het idee is dat ouderen met toenemende zorgbehoeften in hun eigen buurt of dorp kunnen blijven wonen. Dat de verzorgers dichtbij wonen is gunstig voor de beschikbaarheid en de relatie met de ouderen. De prijzen liggen naar schatting rond de liberalisatiegrens van 752 euro. Het buurthuis heeft ook een inloopfunctie voor ouderen die nog thuis wonen.

Het zorgbuurthuis is een idee van de landelijke SP. Marie-Therese Janssen, SP-gemeenteraadslid in Oss, pakte het idee in 2019 op en zocht naar manieren om het in haar gemeente voor elkaar te krijgen. ‘Een aangesloten zorgorganisatie die actief is in de wijk gaat de zorg voor z’n rekening nemen en ook de buurt wordt er nadrukkelijk bij betrokken’, laat raadslid aan kennisplatform IVVD weten. ‘We gaan dagbesteding in het zorgbuurthuis organiseren, en er komen verschillende activiteiten voor wijkbewoners.’

Ouderen wonen langer thuis

Uit onderzoek van ouderenorganisatie ANBO uit 2019 blijkt dat ouderen liever langer thuis wonen, maar dat de tussenschakel vaak wordt gemist: waar ouderen zelfstandig wonen, maar met zorg in de buurt. ‘Ouderen in Nederland verdienen goede zorg. Na het sluiten van de verzorgingshuizen wonen mensen langer thuis. Ook als dat niet meer gaat, als ze eenzaam zijn of ze zich niet veilig voelen’, vertelde SP-partijleider Lilian Marijnissen bij de lancering van het idee in 2017. ‘Als je oud kunt worden in je eigen buurt, behoud je je sociale contacten en is de kans op eenzaamheid kleiner. Daarom stellen wij ook voor dat je partner mee moet kunnen verhuizen naar Het Zorgbuurthuis, ook al heeft die nog geen zorg nodig.’

Het plan voor het zorgbuurthuis werd in Oss enthousias ontvangen: ‘Schadewijk is een echte volkswijk, de samenhang en samenwerking is fantastisch. We zien echt commitment vanuit de wijk. In die zin zorgt dit plan voor extra cohesie in de wijk’, aldus raadslid Janssen aan IVVD.

Het zorgbuurthuis komt in het pand van voormalig buurthuis ’t Hageltje in de Schadewijk, dat er nu nog vervallen bij staat. Het wordt gerealiseerd door vastgoedbedrijf Patrimonium, dat het pand aankoopt van de gemeente en voor een duurzame verbouwing zorgt. Volgens raadslid Janssen getuigt deze investering van sociaal betrokken ondernemerschap, wat nodig is bij het realiseren van het initiatief. Het project zit nu in de afrondende fase, in 2022 moet de renovatie en verbouwing van het zorgbuurthuis beginnen. ‘Iedereen kan straks deze formule toepassen. Welke politieke partij zich hier hard voor maakt, maakt mij hierbij niet zo veel uit.’