Vorige week zette de club een streep door het nieuwe stadion, nadat zij en de gemeente verrast werden door 180 miljoen extra bouwkosten. Gisteren gaf Feyenoord in een persconferentie aan niet stil te blijven staan. ‘We gaan het stadionproject opnieuw analyseren, en alle alternatieven meenemen’, lieten de voorzitter en vice-voorzitter van de club weten. ‘Dat Feyenoord City alsnog van de grond komt hoort bij die opties, maar daar doet de club voorlopig geen uitspraak over.’ Feyenoord zegt in de zomer van 2022 een nieuw besluit over het stadion te nemen als er meer zekerheid is over financiering en bouwkosten.

Zowel de coalitie als de oppositie in de Rotterdamse raad lieten eerder weten absoluut geen vertraging te willen oplopen. Zij hielden vast aan de deadlines. Burgemeester Aboutaleb gaf aan dat het College van BenW niet geïnformeerd is over de hogere kosten. Nadat de planning van het stadion werd geannuleerd, overheerste bij het stadsbestuur vooral de overtuiging geen overhaaste beslissingen te nemen, liet ze in een brief aan de gemeenteraad weten.

Na de persconferentie van de club volgde een raadsvergadering over de uitstel dat Feyenoord heeft aangevraagd. De raad uitte kritiek op de tekortschietende communicatie tussen de club en het stadsbestuur, en de houding van het stadsbestuur om mee te gaan met de uitstelplannen. Volgens de fractie van 50Plus moeten het stadion en de bouwplannen worden losgekoppeld. Ook de VVD wil doorgaan met de woningbouw van Feyenoord City, en liet weten dat dit voor sommige gebouwen al mogelijk is.

Over een motie om eind december de balans op te maken ontstond vervolgens felle discussie tussen voorstanders PvdA en GroenLinks en tegenstander Leefbaar Rotterdam. Jeroen Postma van PvdA was stellig: ‘Feyenoord City in de huidige vorm gaat er niet komen. Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden die de raad eerder heeft gesteld. Het is aan de commissaris van de BVO om te bepalen wat ze willen doen.’

Er gaat dus nog geen definitieve streep door de plannen voor Feyenoord City, maar vertraging van het totaalproject is aannemelijk. Veel zal afhankelijk zijn van de onderzoeken die de komende maanden worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan voor Feyenoord City wordt eind november behandeld bij de Raad van State. Voorlopig gaat de voorgestelde financiële steun van de gemeente (bij elkaar 135 miljoen) niet meer door. Als Feyenoord met nieuwe plannen komt, wordt de deelname van de gemeente heroverwegen. Later gaat de gemeenteraad nog in gesprek met de club en het stadion.

Belang van een nieuw stadion

‘Het stadion is een belangrijke aanleiding en katalysator voor de gebiedsontwikkeling’, liet Rob de Jong, bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, eerder weten aan Stadszaken.nl. ‘Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat zij zich hier juist vanwege het nieuwe stadion willen vestigen. Ook voor latere fases is het stadion belangrijk. Zonder stadion zal de gebiedsontwikkeling wellicht beperkt blijven tot voornamelijk een woningbouwgebied.’

Een plan B voor het nieuwe stadsdeel zonder stadion was er niet. Daarom is het denkbaar dat het bestemmingsplan zonder stadion moet worden bijgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit kan een paar jaar duren. Ook moeten er nieuwe gesprekken met ontwikkelaars plaatsvinden om tot een plan te komen om Feyenoord City te ontwikkelen zonder een nieuw voetbalstadion. Bestuurder van Feyenoord City De Jong laat vandaag in een reactie aan Stadszaken.nl weten nog geen nieuwe uitspraak te kunnen doen vanuit Feyenoord City.

Gebiedsontwikkeling Rotterdam

De realisatie van Feijenoord City de komende vijf jaar is van groot belang voor andere stedelijke projecten, zoals de verdere verdichting rondom bestaande OV-knooppunten en metrolijnen. Op deze manier creëert de gemeente weer nieuwe stedelijke knooppunten. Voor de Oostflank betekent het dat er gebouwd gaat worden bij de Kralingse Zoom en Alexanderknoop.

Een nieuwe oeververbinding over de Nieuwe Maas in combinatie met hoogwaardig OV moet vervolgens de volgende schaalsprong mogelijk maken: Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Noord beter verbinden. Het zoekgebied voor deze oeververbinding ligt tussen de Oude Plantage en de Van Brienenoordbrug: dichtbij de geplande locatie van Feyenoord City.