Op basis van verschillende soorten databronnen, zoals file-informatie en OV-data, werd de drukte van en naar het strand van Zandvoort tijdens de Spartan Race al voorspeld. Het was de eerste proef van Scale Up, een drietal samenwerkingsverbanden tussen marktpartijen die een totaaloplossing zoeken voor het voorspellen en beïnvloeden van bezoekersstromen op basis van data. Het is hierbij niet het doel om het aantal bezoekers te verminderen, wel om piekdrukte en overlast te voorkomen. Bij de proef in Zandvoort werden bezoekers via sociale media en reisplanners geïnformeerd over drukte en kregen zij een advies om te reizen op een ander tijdstip, via een andere route of met een ander vervoersmiddel.

Tijdens en na de test is de gemeente Zandvoort op de hoogte gebracht over waar en wanneer de drukte zou kunnen plaatsvinden en hoe dit  te voorkomen is met intelligent verkeersmanagement. Scale Up concludeerde dat er op basis van historische data, weersverwachting en adviesaanvragen in reisapps al redelijk goed voorspeld kan worden wanneer en hoe druk het op een locatie wordt. De reiziger kan hier op worden voorbereid met een gericht reisadvies.

Een nauwkeurigere beoordeling van de gewenste en daadwerkelijke gedragsverandering van de reiziger blijft echter nog uit om een ironische reden: door tegenvallende drukte als gevolg van slechte weersomstandigheden medio augustus, leverden testdagen te weinig weinig data op. Dit zal tijdens de tweede proef in de Kalverstraat in Amsterdam verder worden onderzocht.

Volgens de projectleider Anja Reimann zit ook winst in het traject dat de partijen achter Scale Up doorlopen. ‘Daar zit het innovatieve karakter van dit project. In ons inkooptraject hebben we vastgelegd dat oplossingen die bedacht worden tijdens de proeven heel snel opgeschaald kunnen worden naar de praktijk.’ Het MRA Platform Smart Mobility zit daardoor volgens haar niet vast aan lange en perspectiefloze testfases.

Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden, werkt de provincie Noord-Holland mee aan het Scale Up-project. Dit doet zij samen met de provincie Flevoland, de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en marktpartijen Sweco, TomTom, LiveCrowd, Vinotion, PVT group, Lynxx, Here en 9292. Zij noemen zichzelf een bijzondere regionale samenwerking waarbij is gezocht naar ketenpartners die samen een totaaloplossing zoeken.

Met de marktpartijen die het traject van Scale Up succesvol doorlopen, sluiten de verschillende gemeenten en andere overheden uit de MRA aan het einde van het traject (in december 2021) een raamovereenkomst. Andere gemeenten binnen de MRA kunnen deze oplossing inkopen zodra duidelijk is dat deze goed werkt. Reimann hoopt dat de nieuwe manier van samenwerking een blauwdruk is voor toekomstige samenwerkingen. ‘De lijntjes zijn nu kort en dat willen we zo houden.’