WarmtelinQ wordt een open transportleiding voor meerdere afnemers en duurzame warmtebronnen. Met Eneco worden 120.000 woningen en andere gebouwen verwarmd. Hiermee wordt jaarlijks 0,18 megaton CO2 bespaard.

Als andere leveranciers instappen, biedt het transportnet voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van Rotterdam naar Den Haag van warmte te voorzien. In de toekomst kunnen naast de inzet van restwarmte ook hernieuwbare warmtebronnen zoals geothermie worden aangesloten. De aanleg van WarmtelinQ zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn.

De restwarmte is afkomstig van de Rotterdamse havenindustrie. Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: ‘WarmtelinQ is een primeur in ons ‘new energy-portfolio’. Het gebruik van duurzame restwarmte betekent een forse besparing van aardgas. Dat past binnen de ambitie van Gasunie om nieuwe vormen van energie aan te boren.’

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Ye?ilgöz-Zegerius, noemt het project een grote en toekomstbestendige verduurzamingsslag in de regio Zuid-Holland. ‘Dit ingewikkelde project kent een lange voorgeschiedenis met veel voorbereidingswerk en samenwerkingspartners. Dat we nu overgaan van bedenken naar doen is echt een mijlpaal.’

Het ministerie van Ye?ilgöz onderzoekt samen met Gasunie en de Provincie Zuid-Holland ook de mogelijkheden van een aftakking van het tracé van Rijswijk naar Leiden. Daarmee zouden 50.000 woningen die zijn aangesloten op de warmtenetten in die regio van duurzame warmte worden voorzien.

Gasunie verkende de mogelijkheden al voor verdere uitrol in een integraal ontwerp, waardoor het aantal duurzaam verwarmde woningen substantieel kan toenemen. Het demissionaire kabinet kondigde met Prinsjesdag al aan extra middelen beschikbaar te stellen voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie, zoals het WarmtelinQ-project.