Ontwerpers Donna van Milligen Bielke (winnares van de Prix de Rome Architectuur 2014) en Steven Broekhof hebben zich in het kader van de tentoonstelling Volksvlijt 2056 gestort op de toekomst van de stad. Opdracht was oplossingen te verzinnen voor het toenemende toerisme. Volgens hen is de druk op met name de binnenstad gigantisch geworden. Ze stellen dat de binnenstad niet moet worden uitgebreid om zo het toerisme te spreiden, maar dat beter gebruik moet worden gemaakt van de schaarse ruimte.

Bypasses aanleggen

In het geval van de extra Negen Straatjes stellen zij zich voor dat hier hoge huizen worden gebouwd, zodat ook meer mensen in de binnenstad kunnen wonen. En: 'Extra straten zorgen voor een betere doorbloeding. Nu is de binnenstad een hart dat op veel momenten dichtslibt. Door het aanleggen van bypasses kun je dat oplossen.'

Met hun fictieve plan willen de architecten de discussie over de functie van de stad van nieuwe impulsen voorzien. Zij wijzen onder meer op de Raadhuisstraat. 'Die straat is ook het resultaat van het doorbreken van een aantal grachtenpanden, waarna een nieuwe verbinding ontstond met de Rozengracht.' Er moet iets veranderen, zeggen Van Milligen Bielke en Broekhof. 'Je kunt de stad niet tot stilstand brengen, dat zou ook niet goed zijn. Nu representeren we in Amsterdam nog heel erg de zeventiende eeuw, denken we. Maar op die manier houd je een stad niet leefbaar; we moeten wel een stad zijn en blijven die durft mee te groeien met zijn maatschappelijke behoeftes.'