De gemeente Etten-Leur wil dat er metingen plaatsvinden in een gebied waar mogelijk sprake is van een optelsom van stikstofdioxide vanuit verkeer (A58) en industrie (Vosdonk). In ‘s-Hertogenbosch wil inwonerswerkgroep A59-Oost inzicht in de invloed van de A59 op fijnstof dichtbij en verderop in de woonwijk. Daarvoor wordt samengewerkt met HAS-studenten die de luchtkwaliteit in de woonwijken gaan onderzoeken.

De provincie gaat met de betrokkenen de precieze locatie voor de meetinstrumenten bepalen. Vanaf begin januari starten de luchtmetingen. Die duren minimaal een half jaar. Daarna gaan de meetstations naar twee volgende locaties en zo maken de meetstations een tour door heel Brabant.

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Milieu: ‘We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. We zetten actief in op het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Dan is het belangrijk om objectief te kunnen meten waar de knelpunten zitten, maar ook welke maatregelen effect hebben.’

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet het beheer en onderhoud van de twee semi-mobiele meetstations. De meetstations voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om betrouwbare luchtmetingen te doen.

Naast de twee semi-mobiele meetstations komt er ook een extra vast meetstation in Noordoost-Brabant. Binnen het Schone Lucht Akkoord heeft de provincie samen met de regio en ministerie van I&W een afspraak gemaakt voor dit station. Deze wordt voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de helft door de provincie. Het meetstation komt in landelijk gebied. In totaal heeft Brabant dan acht meetstations in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.