Over de problematiek is de meerderheid van Nederlanders het eens: zeven op de tien Nederlanders (69 procent) maken zich zorgen over de opwarming van de aarde. Dat is een lichte stijging ten opzichte van twee jaar geleden (62 procent). Ook maken meer Nederlanders zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland: die zorgen stegen met vier procent naar 59 procent, dat zijn zes op de tien Nederlanders. Het is een greep uit de conclusies die de enquête van Ipsos naar buiten brengt. De doorsnee Nederlander lijkt het klimaatdebat niet langer overdreven te vinden en ziet noodzaak om een persoonlijke bijdrage te leveren vóór het te laat is.

Geen wissels, zelfde opstelling

De resultaten van de enquête, gepubliceerd op de eerste dag van de Klimaattop in Glasgow, zijn eigenlijk amper nieuws. Menig stelling legt vooral de klassieke tegenstellingen in het klimaatdebat bloot. Kiezers aan de linkerflank vinden klimaat het belangrijkste onderwerp voor het volgende kabinet. Vooral GroenLinks is hierbij een uitschieter met 69 procent van haar kiezers. Kiezers van rechtse partijen zoals de PVV en VVD zijn het hier over het algemeen niet mee eens. Zij zien ook geen noodzaak voor een aparte minister van Klimaat. 20 procent van de respondenten is hierop tegen. Een meerderheid van 54 procent is voor.

Ook inhoudelijk blijven de tegenstellingen helder. De linkse kiezer is voor het inkrimpen van de veestapel, de rechtse kiezer duidelijk niet. Hetzelfde geldt voor het draagvlak voor het onteigenen van boeren om zo tot een lagere stikstofuitstoot te komen. Een meerderheid van 55 procent heeft hier moeite mee, met kiezers van de PVV en Forum voor Democratie in de grootste getalen voorop.

Niet alleen de tegenstelling tussen rechtse en linkse kiezers houdt stand. Ook leeftijd en opleiding bepaalt in grote mate de standpunten omtrent klimaataanpak. Onder jongeren vindt 43 procent dat Nederland voorop moet lopen als het gaat om klimaatbeleid, dat ligt bij Nederlanders in de categorieën 35 tot 54 en 55+ gemiddeld op 24 en 21 procent. De 55-plusser laat vooral weten weinig kansen te zien in de impact van Nederland op de wereldwijde klimaatverandering.

Bal ligt bij overheid en bedrijfsleven

Zeven op de tien Nederlanders lijkt in ieder geval in consensus dat Nederland zich zorgen moet maken over klimaatverandering. De verantwoordelijkheid ligt volgens hen vooral bij de overheid en het grote bedrijfsleven. Dit is terug te zien in de stellingen over persoonlijke bijdragen en een bereidheid om voor klimaataanpak te betalen. Maatregelen die burgers zelf geld gaan kosten, zoals gedwongen van het gas af (51 procent tegen) of een extra belasting op vlees (52 procent tegen), kunnen op weinig steun rekenen. De Nederlander ziet meer in het duurder maken van vliegen en het stimuleren van elektrisch rijden, maar vindt met 79 procent vooral dat bedrijven aan zet zijn om hun CO2-uitstoot te reduceren.

De enquête, met 1026 respondenten, legt vooral bloot wat voorafgaand aan de Klimaattop in Glasgow al bekend was. Een meerderheid van de Nederlanders ziet de noodzaak van een uitgebreidere klimaataanpak en wijst hiervoor de overheid aan om meer leiding te nemen richting het bedrijfsleven. Een hoog percentage van de respondenten, 69 procent, ziet internationaal overleg over de klimaatdoelen als een goede zaak. Het vertrouwen in de uitkomsten van Glasgow is daarentegen niet overweldigend: 44 procent heeft weinig tot geen vertrouwen en 38 procent staat er neutraal in. Slechts één op de tien respondenten is optimistisch.