De onderzoekers laten zien dat de segregatie-index van de minst verdienende inwoners met 14,5 procent is gestegen, en van de meest verdienende inwoners met slechts 1,9 procent. De scheidslijn tussen hoge en lage inkomens in Rotterdam wordt het beste gemarkeerd door de Maas en deze scheiding is tussen 2001 en 2012 scherper geworden.
 

Rotterdam-Zuid is verder weggezakt ten opzichte van andere delen van de stad, ondanks een miljard aan investeringen in het stadsdeel sinds het Pact op Zuid.

Bron: CBS; bewerking PBL

Ten zuiden van de Maas is het aandeel inwoners met een hoogbetaalde baan zeer beperkt, terwijl in Hillegersberg en Kralingen relatief veel hoge inkomens wonen. Dat onderscheid is in deze periode nog verder versterkt, omdat vooral in buurten in het noorden het aandeel inwoners met een hoog inkomen is gestegen, aldus de onderzoekers.

Contrast tussen noord en zuid wordt groter

De onderzoekers van het PBL merken op dat het onderscheid minder duidelijk is voor de inwoners met een laagbetaalde baan. 'Weliswaar is het aandeel minst verdienenden in alle buurten ten zuiden van de Maas hoog, maar dat geldt ook voor verschillende buurten in het noorden, zoals Spangen en Crooswijk. Wel is tussen 2001 en 2012 juist in die noordelijke buurten het aandeel inwoners met een laagbetaalde baan wat gedaald. Het contrast tussen noord en zuid wordt dus wat groter.'

Gerelateerde artikelen: 

http://www.stadszaken.nl/mensen/sociale-geografie/ongelijkheid-bestrijd-je-niet-met-stenen
http://www.stadszaken.nl/mensen/wonen/rdam-zuid-probleem-van-mensen