De Summerschool in het Scoutcentrum in Rotterdam werd georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van Stichting Steenbreek, de Provincie Zuid-Holland en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland. De dertig deelnemers gingen op 18, 19 en 20 oktober aan de slag met het bedenken van oplossingen voor vergroeningskansen voor bedrijventerreinen en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat slechts één procent van het oppervlakte van de 3.800 bedrijventerreinen in Nederland bestaat uit groen-blauw structuren. Dit zijn bomen, vaste planten, glas, sloten en poelen. Negentig procent van de daken van bedrijfspanden zijn onbenut, wat ruimte biedt voor groene daken of zonnepanelen.

De deelnemers kregen lezingen van onder andere Cees-Jan Pen, lector van De Ondernemende Regio, directeur Ad van den Berg van Parktrust en Wout Veldstra van Stichting Steenbreek. Ook gingen zij op speeddate in gesprek met parkmanagers en vertegenwoordigers van groeninitiatieven en gemeenten. Daarna werktenn de dertig jonge professionals in teams van vijf personen aan oplossingen. Op de tweede dag van de summerschool bezochten zij bedrijventerrein en polder De Spaanse Polder in Rotterdam.

Wegwijzers

De eindresultaten van de Summerschool werden op de laatste dag gepresenteerd aan een zeskoppige jury met Pamela van der Goot (provincie Zuid-Holland), Frank Hazeleger (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland), Wout Veldstra (Stichting Steenbreek), Boudewijn Raessens (Fontys Hogeschool) en Boyd Bartels (Samen Meerwaarde). ‘Wat opviel is dat bijna alle oplossingen gaan over bewustwording bij bedrijventerreinen en hoe je ze bewust maakt van de opgave’, aldus Prisca van der Wal van NLGreenLabel, ook jurylid.

Uit de zes voorstellen koos de jury voor de applicatie WIYS, dat op drie niveaus laat zien welke stappen een bedrijf al heeft genomen op het gebied van duurzaamheid. Bedrijventerreinen kunnen zo aan bezoekers laten zien hoe zij verduurzamen door dit te laten zien op wegwijzers. De jury was in het bijzonder gecharmeerd door de uitvoerbaarheid en de visualisaties van het platform. ‘Je ziet de wegwijzers al bijna staan', aldus de juryvoorzitter. Het winnende team ontving een cheque van 2.000 euro voor studiedoeleinden.