WarmteStad en KWR ondertekenden 21 oktober de samenwerkingsovereenkomst voor het project, dat tot medio 2024 loopt. Met deze nieuwe vorm van onderzoek naar optimale inpassing van duurzame warmte, heeft Groningen de primeur.

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: ‘KWR heeft al veel kennis en ervaring met het bouwen en gebruiken van een digital twin op drinkwatergebied. Daar maken we gebruik van in deze nieuwe tool, waarmee we onze bestaande en toekomstige duurzame warmtebronnen nog beter in kunnen zetten. De resultaten van ons onderzoek delen we met de rest van Nederland.’ 

‘De samenwerking biedt KWR de kans om al tijdens de bouw van de warmtecentrale door WarmteStad, óók de digitale variant op te bouwen. WarmteStad kan maar één versie van de warmtecentrale bouwen. Met een digital twin kunnen we in principe eindeloos variëren’, licht Marette Zwamborn, senior onderzoeker bij KWR, toe. ‘Daardoor kunnen we samen met WarmteStad onderzoek doen naar ontwerp en sturing van deze complexe warmtesystemen. Bij dit project komen onderzoekslijnen van KWR rond warmteopslag, digitalisatie en duurzame systeemoplossingen samen.’

WarmteStad gaat voor de verwarming van het warmtenet in de stad onder meer gebruik maken van restwarmte van datacenters. Venema: ‘Ook toekomstige warmtebronnen zoals warmte uit oppervlaktewater of het riool, zonnewarmte en restwarmte uit industrie zijn mogelijke opties. We gaan de warmte die in de zomer over is, ondergronds opslaan voor gebruik in de wintermaanden.’

De ontwikkeling van de digital twin is mede mogelijk dankzij een subsidie van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van Demonstratie van Energie en Klimaatinnovatie (DEI+). WarmteStad en KWR delen de bevindingen publiekelijk, om zo het inzicht in het functioneren van ondergrondse warmteopslag en inzet van meerdere warmtebronnen te vergroten. Zo kunnen andere warmteprojecten in Nederland gebruik maken van de resultaten en geleerde lessen.