Het ontwerp van de winnende partij zal volgens de Gemeente Amsterdam aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Het geplande programma bestaat uit maximaal 82 vrije sectorwoningen, een parkeergarage, aanwezigheid van detailhandel en een bedrijfsruimte. In totaal gaat het bij dit project om maximaal 10.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Het gebouw zal verschillende hoogtes kennen. Die hoogte varieert van twaalf, zeventien, twintig tot veertig meter hoog.

De Sluisbuurt ligt op het meest westelijke punt van het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost, tegenover de Oranjesluizen met een ligging aan het IJ aan de zuid- en oostkant van het kavel. De Gemeente Amsterdam vraagt ontwikkelaars om aandacht te besteden aan de integratie van groen door flora en fauna volop de ruimte te geven. De inrichting van groene dagen, terrassen en gevels dragen bij aan het optimaliseren van het klimaat en stimuleren de biodiversiteit. Ook worden inschrijvers uitgedaagd tot het bedenken van slimme oplossingen voor het energieconcept en maakt ruimtelijke kwaliteit onderdeel uit van de selectiecriteria.

De Sluisbuurt moet naast natuurinclusief ook een autoluwe wijk worden met ruim 5.500 verschillende soorten woningen en voorzieningen. De volledige ontwikkeling gaat tien tot vijftien jaar duren.

De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. In een voorselectie worden een viertal partijen gekozen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 13 december 2021 inschrijven voor de tender. De definitieve gunning van het project staat gepland voor juli 2022. De looptijd van de opdracht en het opstellen van een raamovereenkomst beslaat twintig maanden.