Jop Fackeldey, wethouder Financiën, Economie en Wonen in Lelystad en voorzitter van de Fysieke Pijler bij de G32, reist momenteel stad en land af om het woord over de Omgevingswet te verspreiden. De Roadshow-bijeenkomsten zijn overal bomvol met vooral gemeentelijke beleidsambtenaren. Hij denkt dat iedereen in het fysieke domein van de overheid zich inmiddels realiseert wat de Omgevingswet gaat betekenen. ‘Heel lang is de komst van de Omgevingswet gezien als “iets van RO”. Het effect op het beleidsveld milieu is echter vele malen groter. Dat zien ze nu.’

Om de bestuurders aan te sporen druk op de ketel te zetten, is vanuit de G32 en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de publicatie ‘7x bestuurders aan zet. De Omgevingswet vraagt nu actie!’ uitgebracht.

Impact

Jop Fackeldey is een van de zeven bestuurders die in de publicatie aan het woord komen over hun drijfveren en hun eigen acties bij de invoering van de nieuwe wet. Hij begrijpt wel waarom bestuurders de neiging hebben om de Omgevingswet door te schuiven naar de volgende raads- en collegeperiode. ‘De decentralisatie van de zorg, de participatiewet en de jeugdzorg leggen grote druk op de organisatie. Daarnaast is de financiële huishouding bij veel gemeenten zorgelijk, onder andere door de korting op het Gemeentefonds, de daling van eigen inkomsten en het feit dat grondbedrijven van een verdienmodel tot kostenpost zijn geworden.’

‘Afgelopen jaar is daar de huisvesting van vluchtelingen en statushouders bij gekomen’, vervolgt Fackeldey. ‘Ik kan mij best voorstellen dat je als bestuurder zegt: “Die Omgevingswet, ja, die komt, maar pas in 2018 en misschien wel in 2019”. Nou, mooi niet dus. Ik draai de redenering liever om. De Omgevingswet en alles wat dat met zich meebrengt heeft een minstens zo grote impact op het fysieke domein als wat we nu door de genoemde decentralisaties meemaken in het sociale domein. De gevolgen laten zich alleen minder voelen. Zorg, armoede en jeugdzorg raken mensen namelijk heel direct.’

Door Marcel Bayer, lees meer in ROmagazine #03 2016