Eind vorige week lanceerden gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, de regio Noord-Holland Noord en het ministerie van EZK de ROM InWest. Er wordt samenwerking gezocht met partners als Horizon Flevoland en de ROM voor de regio Utrecht.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen werden begin deze eeuw op initiatief van het ministerie van EZK opgericht om de economische achterstand regio’s op te lossen. Inmiddels is die focus verschoven naar het versterken van de regionale economie in het algemeen. Met de oprichting van InWest is Noord-Holland niet langer de enige regio zonder ROM. Acht andere ROM’s bedienen de rest van Nederland. Denk aan de BOM in Noord-Brabant, InnovationQuarter in Zuid-Holland en de NOM in Noord-Nederland.

Volgens de betrokken overheden onderscheidt InWest zich van ROM’s in andere regio’s doordat er wordt geopereerd in een gebied waar al een sterk economisch ecosysteem bestaat. Zo heb je al de Amsterdam Economic Board en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland. De nieuwe ROM komt vooral voort uit een wens tot meer bestuurlijke samenwerking.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal (Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs): ‘De ROM verbindt niet alleen partners maar ook het regionale en landelijke economisch beleid, waarbij maatschappelijk rendement de boventoon voert. Deze ROM wordt een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot economische versterking en vergroening van de gehele regio.’

De ROM beschikt over twee fondsen. Een innovatiefonds ter waarde van 60 miljoen euro, gericht op innovatief MKB, met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health. En een transititiefonds van 100 miljoen euro voor investeringen in de energietransitie en de circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken, Amsterdam): ‘Met ROM InWest kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen. Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio en provincie.’

Wethouder Pieter Dijkman (Economische Zaken, Alkmaar): ‘Lange tijd leek het erop dat Noord-Holland een Noord- en Zuidvleugel heeft die elkaar net zo gemakkelijk raken als de Noord- en Zuidpool. In de samenwerking in de ROM wordt duidelijk welke meerwaarde we elkaar te bieden hebben. In de ROM komen hoogwaardige kennis, internationale flair en de doenersmentaliteit van Noord-Holland bij elkaar.’

De ontwikkelingsmaatschappij zal zich huisvesten in de Cupola XS, de voormalige koepelgevangenis in Haarlem. Janet Nieboer is voorgedragen om per 1 januari 2022 aan te treden als directeur.

Overizcht van ROM's in Nederland. ROM InWest ontbreekt nog op deze kaart. Bron: Regionale Ontwikkelings Maatschappijen