De Europese Agenda Stad moet oplossingen aandragen voor de problemen en uitdagingen waar steden in Nederland en Europa mee kampen.

Partijen geven invulling aan Agenda Stad

Citydeal voor klimaatadaptieve stad

Vijf steden en drie waterschappen werken samen aan een klimaatadaptieve stad. Het gaat om Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

De overheden sluiten een zogeheten 'citydeal' voor een klimaatadaptieve stad als onderdeel van de 'Europese Agenda Stad'. De deal loopt gedurende een periode van vier jaar, waarin de overheden experimenteren met innovatieve oplossingen tegen wateroverlast en de effecten van klimaatverandering. Zo werkt de gemeente Zwolle aan een geluidswal die tevens fungeert als dam tegen overstroming. Dordrecht heeft hier al ervaring mee.

De Europese Agenda Stad moet oplossingen aandragen voor de problemen en uitdagingen waar steden in Nederland en Europa mee kampen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld energietransitie, digitalisering en dus ook klimaatverandering. Binnen de agenda krijgen steden meer zeggenschap over de uitvoering van Europees beleid. Als het aan de Europese Commissie ligt is Agenda Stad de hoeksteen om Europese regio's te versterken.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen