Het label toetst op vier verschillende onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. De gezamenlijke kwaliteit van deze factoren vertaalt zich naar drie ambitieniveaus: Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, en klasse B betekent ‘goed’. Het kantoorgebouw van DWA scoort de beste beoordeling: klasse A, met een ‘zeer goed’.

Onderdeel van het onderzoek waren onder meer inspecties op locatie en enquêtes. Ook werd er een jaar lang klimaatdata verzameld. Meestal gebeurt dit via een standaard meetkit, maar bij het kantoor van DWA was een Smart-Sensor-netwerk aanwezig, dat het onderzoek een stuk sneller en eenvoudiger maakte. Naast de temperatuur, vocht en CO2 is ook fijnstof opgemeten. Alle highlights vallen hier te lezen.

Het kantoorgebouw van DWA is aardgasvrij, draait volledig op elektriciteit en wordt verlicht door ledbelichting. Het gebouw haalt zijn warmte uit (lucht-water)warmtepompen en energieopslag in de bodem. Een goed geïsoleerde gebouwschil, een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, en kierdichting en blower-door tests zorgen voor een nauwgestuurde isolatie. Ook is het dak bedekt met zonnepanelen en sedumbeplanting. 

Het kantoorpand uit de jaren ‘80 werd gerenoveerd en was volgens Reinier van Kooten, directeur bij vastgoedbeheerbedrijf Duijnstede Beheer, door velen al afgeschreven. Door verbeteringen maakte het gebouw een omslag naar de klasse-A-beoordeling. ‘Bij de renovatie van ons kantoor in Gouda is vanzelfsprekend aandacht besteed aan gezondheid en comfort’, laat Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur bij DWA, weten. ‘Het is voor ons buitengewoon inspirerend dat onze resultaten getoetst en gewogen zijn en bekroond met Binnenklimaat Label A ‘zeer goed’. Opnieuw hebben we daarmee aangetoond dat met vakmanschap, creativiteit en doorzettingsvermogen ook bij renovatie hoge standaarden zijn te halen.’

Het rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren is ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL. Het geeft sinds 2018 gebundelde handvatten voor het creëren van een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat van kantoren. Binnen het thema ‘lucht’ zijn bijvoorbeeld CO2-concentratie en luchtverversing een onderdeel, evenals spuiventilatie en luchtvochtigheid. Gebouwen met het Binnenklimaat Label komen vervolgens terecht in een database die aantoont welke gebouwen aantoonbaar gezond zijn. Het label is ontwikkeld vanuit platform Binnenklimaattechniek, door Binnenklimaat Nederland, TVVL, TNO, BBA, OfficeVitae en DWA.

Smart-Sensor-netwerk in het kantoor van DWA. Beeld: DWA.