In het onderzoek staan enkele statistieken over de onnodige verlichting van bedrijfspanden. Van de willekeurig gefotografeerde locaties had 42 procent de binnenverlichting aan, 33 procent de buitenverlichting en een kwart van de bedrijven deed beiden. In de cijfers komt Overijssel als twijfelachtige winnaar uit de bus: 87 procent van haar bedrijven verlichten onnodig binnen en 64 procent verlicht onnodig buiten. De provincie Drenthe doet het in beide gevallen (52 procent binnen en 25 procent buiten) juist het beste.

Het voornaamste argument voor het laten branden van licht is veiligheid tegen inbraak. In de praktijk blijkt dat inbrekers juist licht nodig hebben. Volgens het onderzoek hebben bewegingssensoren, waardoor lichten aanspringen wanneer het nodig is, in dergelijke situaties meer effect. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en ambassadeur van de Nacht van de Nacht, doet een oproep aan bedrijven om vaker de lichten te doven. Ook pleit hij voor herhaling van het onderzoek door de NMF’s om te zien of deze oproep effect heeft en of adviezen aan de bedrijspanden worden overgenomen.

Het probleem van luchtvervuiling is een probleem met meerdere facetten. Allereerst kan er flink worden bepaard op energiegebruik en -kosten. Ook kan kunstlicht zorgen voor groeiafwijkingen bij flora en interfereert kunstlicht met het ritme en de oriëntatie van (nacht)dieren. Van de vijftig miljoen trekvogels die jaarlijks over de Noordzee vliegen, raakt zo’n zes miljoen de weg kwijt door het licht van boorplatformen.

Ook voor de gezondheid van mensen kent kunstlicht negatieve effecten: het onderdrukt onder andere het aanmaken van het stofje melatonine en schopt daarmee het natuurlijke tijdsbesef door de war. In het onderzoek van de NMF's komt overigens naar voren dat acht uit tien Nederlanders van mening is dat bedrijven reclameverlichting en binnen- en buitenverlichting ’s nachts geheel zou moeten doven.

Light Challenge 2021: Growing Nature

Het onderzoek over lichtvervuiling van de NMF's is gepubliceerd op de Nacht van de Nacht (30 september). Een dag eerder vond in Heerenveen de kick-off plaats van ontwerpwedstrijd Light Challenge 2021/2022, georganiseerd door de gemeenten Heerenveen en Almere. Tien teams van hogescholen, bedrijven en andere partijen gaan tijdens de wedstrijd aan de slag met het thema Glowing Nature, zij denken na over duurzame verlichting voor de openbare ruimte. De winnaars mogen hun ontwerp presenteren op de Floriade Expo in 2022.

De ontwerpen dienen gebaseerd te zijn op de pijlers: duurzaamheid, klimaat, gezondheid, groen, energie, innovatie en hergebruik van materialen. De ontwerpwedstrijd vraagt om een combinatie van vergroenen, verlichten en innoveren en legt een bijzondere focus op energieopwekking op microniveau uit de natuur. De ontwerpen dienen bovendien aan te sluiten op de Almere principles én de thema’s van de Floriade Expo.

Jan Bakker, specialist duurzaamheid bij de gemeente Heerenveen: ‘De ontwerpwedstrijd is ontstaan uit een behoefte om anders te gaan kijken én anders na te denken over onze openbare verlichting.’ Volgens Bakker volgt de focus op bewuster verlichten op de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord in Parijs uit 2015. ‘Hoe zorgen we ervoor dat openbare verlichting al haar functies kan behouden, terwijl ze tegelijkertijd bewuster gaan verlichten. Het is niet altijd de oplossing om méér kunstverlichting toe te voegen als je als gemeente of bedrijf met een verlichtingsvraagstuk zit.’