Woningcorporatie Woonbedrijf heeft zo’n 31.000 woningen, waarvan er 12.000 zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Zij staan in Eindhoven en in Geldrop. Hiervan is een deel al gerenoveerd, maar de komende jaren zijn nog zeker 7.000 tot 8.000 woningen aan de beurt. ‘Normaal gesproken renoveren we 450 woningen per jaar’, zegt manager Vastgoedbeheer Stan van den Thillart. ‘Dat is een enorme en langdurige klus.’

Om dit proces te versnellen, kiest Woonbedrijf vier aannemers: Groenen Van Santvoort bouwcombinatie, Caspar de Haan onderhoud, BAM Wonen BV en Ballast Nedam Zuid. Hun oplossingen en aanpak sloten het beste aan bij de opdracht die het Woonbedrijf had uitgezet. Zij ondertekenden op 9 september dan ook een overeenkomst als co-makers en zullen gelijktijdig woningen gaan renoveren. Woonbedrijf stapt hiermee tijdelijk af van de bekende werkwijze met een aanbesteding met één aannemer. Wel blijven ze eisen en voorwaarden stellen. ‘Denk aan een hoge tevredenheid onder bewoners, duurzaamheidseisen en kosten,’ aldus Van den Thillart.

Evaluatie

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in groepen van 75 woningen. Na elk cluster bespreken de co-makers met Woonbedrijf het doorlopen traject. De aannemers moeten zo van elkaars werkwijze en ervaringen leren. Met bewoners worden goede afspraken gemaakt om zo voor minimale overlast te zorgen, de aannemers begeleiden hen in het proces en vormen het eerste aanspreekpunt. Verder zijn de co-makers volgens Woonbedrijf vrij in hun werkwijze en oplossing bij het renoveren. Thillart: ‘Zij zijn degenen met ervaring. We zetten hun kennis en kunde graag in.’

Dit najaar wordt aan de bewoners bekend gemaakt wat de renovatieplannen voor hen betekent. Het traject gaat van start als minstens zeventig procent van de bewoners het plan goedkeurt. Door de renovatie gaan de naoorlogse woningen er in duurzaamheid flink op vooruit: het energielabel zou met drie tot vier stappen omhoog kunnen gaan.