De Gasmonitor is een jaarlijks onderzoek van Natuur & Milieu naar de aanschaf van warmte-apparaten, zoals de cv-ketel, de warmtepomp en hybride installaties. De cv-ketel blijft dominant, blijkt uit de monitor. Dit jaar stapten 87 duizend huishoudens over naar een aardgasvrije techniek of aansluiting zoals een duurzaam warmtenet. Daar staat tegenover dat er 428 duizend cv-ketels zijn aangeschaft. Nieuwbouwwoningen zijn in toenemende mate aardgasvrij (86 procent), maar in de bestaande bouw blijft de cv-ketel koning.

Wel is er een langzame omslag naar duurzamere verwarmingsmethodes waarneembaar. De verkoop van cv-ketels nam in 2020 met 4,9 procent af ten opzichte van 2019. De stijging in verkoopcijfers van de voorgaande drie jaren zette dus niet door. Het aantal verkochte warmtepompen steeg daarentegen flink, met 37 procent ten opzichte van 2019. Het aantal aansluitingen op een groot warmtenet steeg in 2020 met 7,5 procent, tot bijna 366.000 aansluitingen. In 2019 waren dat er ruim 340.000.

Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu: ‘De cijfers laten zien dat de omschakeling naar aardgasvrij wonen maar heel mondjesmaat plaatsvindt. Daarom is het belangrijk, dat naast het op poten krijgen van aardgasvrije wijken, de overheid en markt meer gaan doen om hybride warmtepompen te stimuleren. Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de warmtevoorziening, maar de techniek en de voordelen ervan lijken nog te weinig bekend bij consumenten.’

Ook energie-expert Sven Ringelberg is slechts gematigd enthousiast over de cijfers. ‘Het gaat de goede kant op, maar om onze klimaatdoelen te halen moeten we sneller. Wat daarvoor nodig is, is stabiele steun voor alternatieve verwarming met subsidies, plus duidelijk beleid. Ik zie positieve ontwikkelingen met de wens voor Nationaal Isolatieprogramma, duidelijkheid die dit jaar komt over de Transitie Visie Warmte en een keuze voor meer hybride warmtepompen als tussenoptie.’