Aanjager en kwartiermaker Leon van Ast van de stichting Circulair West is enthousiast over de ontwikkeling. ‘De deelname van beide provincies geeft ons meer motivatie om van bedrijven in West-Nederland circulaire koplopers te maken’, vertelt Van Ast. ‘Door de handen ineen te slaan, gaan we sneller op weg naar circulaire ecosystemen, die ondernemers helpen en ondersteunen om toekomstbestendig en toekomstwaardig te zijn en blijven.’

Stichting Circulair West
Circulair West laat door projecten als materiaalstromenonderzoek en gebiedsontwikkeling in Lisserbroek-Noord zien waar de kansen en mogelijkheden liggen van circulair ondernemen, maar ook wat de knelpunten ervan zijn. De stichting is vorig jaar opgericht door een zestal bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek, waaronder AW Groep, De Beelen Groep, HOEK, Ouwehand Bouw, Meerlanden en Timpaan. Inmiddels is deze groep aangevuld met een twintigtal bedrijven en gemeenten, waaronder Gemeente Katwijk.

Circulair in 2050
Steun aan de stichting draagt bij aan de circulaire doelen van beide provincies. In hun visies op de circulaire economie draait het onder meer om efficiënt omgaan met grondstoffen, duurzame productie en consumptie. Daar draagt onder meer het omzetten van afval tot grondstof en het reduceren van CO2-uitstoot aan bij.

Volgens gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland is er maar één economie met toekomst. ‘Dat is een circulaire economie. Wij kunnen dat als overheden niet bereiken door op onze eilandjes te blijven zitten. Zowel ondernemers als regionale samenwerking zijn een belangrijke sleutel bij deze transitie. Wanneer ondernemers in de praktijk kennis vergaren op het gebied van circulair ondernemen en dit samen met de bedrijven uit de regio uitvoeren, is dat goud waard.’ Ondernemers weten elkaar beter te vinden, zegt gedeputeerde Meindert Stolk van  de provincie Zuid-Holland. ‘Wanneer ondernemers bezig zijn met circulariteit, kunnen ze dankzij Circulair West elkaar sneller bereiken of over de provinciegrenzen heen reizen. Als provincie kunnen wij daar van leren. Waar lopen bedrijven tegenaan? Waar liggen voor hen de kansen? Mijn hoop is gevestigd op de nieuwe samenwerking met Provincie Noord-Holland, ondernemers, onderzoekers en andere gemeenten, die zich inzetten op een circulaire econome.’