Om de lokale warmtetransitie efficiënt en succesvol te laten verlopen, is een goede samenwerking tussen bewoners en gemeenten essentieel. Niet alle bewoners willen aardgasvrij worden of hebben zorgen over de kosten en over de te kiezen techniek. Tegelijkertijd zijn er steeds meer bewoners die zelf aan de slag willen met verduurzaming van hun wijk. Omdat elk huis meetelt, is het daarom belangrijk om alle bewoners vanaf de start mee te nemen in het proces. In goed overleg wordt gekeken naar een duurzaam alternatief voor aardgas waar alle bewoners achter staan.

In alle provincies zijn al samenwerkingen te vinden. Vooral in Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn veel gemeenten en bewoners actief bezig met de transitie. In het bijzijn van Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord, werd deze nieuwe mijlpaal vorige week samen met verschillende initiatieven en gemeenten gevierd.

De Participatiecoalitie maakte eerder afspraken met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Zij stelden samen het doel om minimaal 100 bewonersinitiatieven te begeleiden door constructief samen te werken met hun gemeente. De coalitie draagt daaraan bij door de initiatieven en gemeenten bij elkaar te brengen, kennis en ervaringen van voorgangers te delen en te helpen bij het maken van samenwerkingsafspraken. De coalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. Een volledig overzicht van de samenwerkende partijen is te zien op de website van de Participatiecoalitie.

Eerder dit jaar publiceerde het Rijk de Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken 2020. In dit programma krijgen vijftig gemeenten subsidie van de overheid, waarna ze zelf kiezen hoe ze hun wijken van het aardgas halen. Daarbij hoort een kennis- en leerprogramma voor alle 355 gemeenten. Uit het voortgangsrapportage werd toen al duidelijk dat een stevige regierol, een goede samenwerking met partners en een laagdrempelige bewonersaanpak belangrijk zijn om wijken van het gas te krijgen.

Al 82 gemeenten en bewonersinitiatieven hebben aangegeven samen de transitie te maken. Foto: Participatiecoalitie