Tot 2030 moeten er in Gelderland zo’n 80.000 woningen worden bijgebouwd. De provincie en gemeenten slaan de handen ineen om de woningbouw te versnellen en maken hierbij gebruik van de derde tranche van de Woningbouwimpuls. In totaal gaat het om tien projecten in negen gemeenten, goed voor 8.600 woningen, die in de komende drie jaar gerealiseerd moeten worden. In de Stationsomgeving Culemborg komen de meeste woningen, 1.500, gevolgd door Veldhuis en Kayersmolen Noord Apeldoorn (1.400) en Kronenburg in Arnhem (1.200). De overige 4.500 woningen zijn gepland in Hattem, Heumen, Nijkerk, Wijchen, Rheden en Tiel.

Door hogere kosten, vooral vanwege betere bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie van nieuwe woningen, zijn veel woningbouwprojecten stil komen te liggen. Zo is er voor het project in Culemborg extra geld nodig om de infrastructuur aan te passen. Ook het project in Arnhem vraagt om verbetering van verkeersroutes en bereikbaarheid.

Gedeputeerde Peter Kerris is blij met de stappen die Gelderland nu zet om ondanks de extra eisen aan gebiedsontwikkeling en woningen voldoende te blijven bouwen. ‘Fantastisch dat deze gemeenten hun nek uitsteken om meer te gaan bouwen. We vragen Den Haag om deze kans te pakken om samen voor een doorbraak te zorgen.’ In de eerste en tweede tranche maakte Gelderland ook al gebruik van de WBI-regeling. Projecten in Harderwijk, Ede en Nijmegen zagen hun aanvraag gehonoreerd. Daarmee kunnen in korte tijd ruim 4.000 woningen worden gerealiseerd.

De helft van de totaalkosten worden betaald door het Rijk. De andere helft is voor rekening van de betrokken gemeenten. Volgens een woordvoerder van Provincie Gelderland is geen van de tien gemeenten echter in staat deze bijdrage volledig te leveren, daarom vult de provincie deze waar nodig aan met negen miljoen euro.

De provincie merkt ook op dat de gemeenten te weinig ambtenaren in huis hebben om woningbouwprojecten in procedure te brengen. ‘Er zijn de laatste jaren veel ambtenaren in het domein Ruimtelijke Ontwikkeling wegbezuinigd,’ aldus een woordvoerder, ‘Provincie Gelderland ondersteunt hen daarom hierbij met versnellingsteams. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor gemeenten om zelf extra ambtenaren in te schakelen.’ In december moet duidelijk zijn aan welke gemeenten financiële steun wordt toegekend.