Foto: Roel Wijnants

Brabant en Bergeijk willen financieel gat dichten bij verkoop van te dure Vestia-woningen

Vestia-woningen zijn te duur en verduurzaming loopt achter, dus Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk steken geld in de beoogde overname door twee lokale corporaties. Vestia verkoopt de woningen, maar door financiële problemen bij deze corporatie is de vraagprijs te hoog voor de geïnteresseerde kopers. De overheden willen het gat met een lening dichten.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk treffen financiële regelingen die de overdracht van woningen van Vestia aan twee andere corporaties mogelijk moeten maken. Er is een verschil van 24,25 miljoen euro tussen de vraagprijs van Vestia en het bod van lokale corporaties Woningbelang en Woningstichting de Zaligheden. Vestia kan ‘geen lager bod accepteren’, terwijl de beoogde kopers aan een ‘maximaal redelijk bedrag’ gebonden zijn voor de exploitatie van de sociale huur. Het gaat in totaal om 466 woningen, wat een gemiddelde overheidsbijdrage van ruim 50 duizend euro per woning betekent.

Vestia raamt de waarde van haar woningen in Bergeijk op iets minder dan 65 miljoen euro. Maar door achterstallig onderhoud, de betaalbaarheid van de woningen en beheerkosten verwachten de nieuwe kopers inkomende kasstromen van net geen 40 miljoen euro. De provincie en de gemeente willen dat gat dichten, want ‘bij daadwerkelijke verkoop met ondersteuning komt er zekerheid en verbeterde kwaliteit voor de huurders en wordt een belangrijk aantal sociale huurwoningen behouden in de gemeente’, aldus de provincie in een persbericht.

In totaal willen de overheden 46,5 miljoen euro lenen aan Woningbelang en Woningstichting de Zaligheden, voor het overkopen, verduurzamen en verbeteren van de Vestiawoningen en de bouw van nieuwe sociale huur met een uitpondregeling.

Vestia-woningen duur en in slechte staat

Vestia bezit 466 woningen in Bergeijk. Dat is ongeveer 40 procent van het totale sociale bestand in de gemeente. Volgens de gemeente en de provincie is het van groot belang dat deze behouden worden. Gedeputeerde Erik Ronnes: ‘In Brabant willen we betaalbare huisvesting voor iedereen, dus behoud van deze huurhuizen is heel belangrijk. Zeker in Bergeijk, waar de voorraad sociale huurwoningen met 13 procent onder het gemiddelde ligt. Daarnaast stimuleert de provincie duurzame investeringen, ook in huizen.’ In mei 2020 tekenden verschillende gemeenten en provincies, waaronder Brabant en Bergeijk, een landelijk akkoord met minister Ollongren om in totaal 10.000 huurwoningen van Vestia te behouden voor de sociale huursector.

Vestia is sinds 2012 een zogenaamde ‘saneringscorporatie’. Destijds raakte de corporatie in grote financiële problemen door financieel mismanagement met het stapelen van leningen. Negen jaar na dato verkeert de Rotterdamse corporatie nog steeds in zwaar financieel weer. De penibele financiële situatie pakt negatief uit voor Vestia’s huurders. ‘De betaalbaarheid van de huurwoningen van Vestia staat onder druk. Vestia hanteert hoge huren binnen het toegestane huurbeleid, woningen zijn (deels) niet langer toegankelijk voor de doelgroep. Daarnaast kennen de woning achterstallig onderhoud als gevolg van de financiële positie van Vestia’, aldus de Gedeputeerde Staten Noord-Brabant in het voorstel voor de lening. Vestia-huurders in Bergeijk betalen gemiddeld 30 procent meer huur dan het regionale gemiddelde.

46,5 miljoen aan leningen

De 24 miljoen ter overbrugging van het aankoopbedrag moet onderdeel worden van een bredere lening van 45 miljoen euro vanuit de Gedeputeerde Staten aan corporaties Woningbelang en Woningstichting de Zaligheden. Dit besluit wordt nog voorgelegd aan de Provinciale Staten. Het geld moet door de twee corporaties gebruikt worden voor de realisatie of aankoop van 200 nieuwe sociale huurwoningen, bovenop de 466 van Vestia. Verder is het geld bedoeld voor verduurzaming van de huidige woningen.

Het college van B&W van Bergeijk wil 1,5 miljoen euro investeren. Eén miljoen euro is bedoeld voor de verduurzaming van de Vestia-woningen, middels een fonds. Daarnaast is het de bedoeling dat er door de nieuwe woningcorporaties alsnog 100 Vestia-woningen worden verkocht. ‘Vanzelfsprekend gaat dit niet zomaar gebeuren, maar bijvoorbeeld pas als een huurwoning leeg komt te staan’, aldus de gemeente. Bovendien stelt de gemeente als voorwaarde voor het uitponden dat voor elke verkochte woning twee nieuwe worden gebouwd, binnen tien jaar. Om deze nieuwbouwopgave te ondersteunen wordt een half miljoen euro van de gemeentelijke middelen in het vereveningsfonds gestort.

Wethouder Marko van Dalen hoopt dat de gemeenteraad instemt met de regeling. ‘Met deze investering komt de oplossing voor de huidige huurders van Vestia in Bergeijk binnen handbereik. Hiermee zorgen we er niet alleen voor dat de huidige huurders van Vestia een betaalbare en duurzame woning hebben maar ook dat er nieuwe woningen bijkomen. Win-win dus.’

Maarten Meulepas en Chris Theuws, directeur-bestuurders van Woningbelang en WSZ, zijn positief over de ambities van de overheden. ‘Het belang voor de huurders is groot. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van de Vestia-woningen in ons werkgebied. Daarom blijven we ons inzetten voor een oplossing. De besluiten van de gemeente Bergeijk en provincie Noord-Brabant brengen de oplossing dichterbij.’

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen