In Jonkersvaart wordt een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd voor de verbouw van een voormalige basisschool tot een multifunctioneel centrum met zorgfuncties. De dorpshuizen in Tolbert, Termunten/Termunterzijl en Farmsum worden aangepast voor zorggerelateerde projecten als huisvesting van een gezondheidscentrum, initiatieven rond informele zorg en de combinatie van functies als welzijn, zorg, cultuur en sport.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ‘Het is goed om te constateren dat er initiatieven zijn die op een slimme manier meerdere functies in een gebouw combineren. Met name de toevoeging van de functie zorg maakt een accommodatie duurzaam en toekomstbestendig. Goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in onze provincie. We vinden het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij als het kan en als dat nodig is verder weg, maar dan wel goed en snel bereikbaar. Met deze subsidies dragen we als provincie bij aan de verbetering van de leefbaarheid.’

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw waar de functie 'zorg' onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Deze vier organisaties ontvangen de volgende subsidie:

  • Dorpshuis Jonkersvaart, voor een haalbaarheidsstudie en procesbegeleiding voor een plan ten behoeve van een exploitabel dorpshuis inclusief de functie zorg (€ 19.655.,--)
  • MFC Tolbert, voor de realisatie van een multifunctioneel gezondheidscentrum (€ 150.000,--)
  • Samen onder 1 dak Termunten/Termunterzijl voor de realisatie van een multifunctioneel centrum met zorgfunctie (€ 150.000,--)
  • MFC Aeolus Farmsum voor de verbouw van het dorpshuis tot een multifunctionele accommodatie met zorg (€ 95.000,--)