Synergiepark InnoFase in Duiven is een gebied van 66 hectare, gelegen aan de A12. Samen met de elf bedrijven die op het terrein liggen, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt met onderlinge uitwisseling van in- en outputstromen, zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Door deze manier van werken wordt bespaard op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag.

De jury van de Circular Economy Award prijst de circulaire uitwisseling van stoffen. Verder valt InnoFase volgens de jury op door de aandacht die uitgaat naar kennisdeling- en ontwikkeling. Met onder meer labs en innovatiewerkplaatsen ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingen. Een ander ‘mooi en spannend’ element dat InnoFase volgens de jury illustreert, is het mixen van nieuwe en bestaande bedrijven.

‘Samen met onze bedrijven hebben we eerst geïnvesteerd in het vertrouwen en de samenwerking, om zo onze circulaire plannen te behalen. Pas daarna kwamen we tot zaken’, legt Huub Hieltjes uit, voorzitter van Taskforce InnoFase en tevens burgemeester van Duiven. ‘We begonnen in 2012 al met een intentieovereenkomst, en hielden goed vast aan dit concept. Daar hoort bij dat je ook ‘nee’ moet verkopen aan bedrijven die daar niet goed bij passen.’

Dennis Roes, accountmanager Bedrijven bij Waterschap Rijn en IJssel, ook actief op het terrein van InnoFase, bevestigt dit. ‘Het is belangrijk te ontdekken hoe partners en bedrijven in elkaar zitten, verschillende verdienmodellen te respecteren, en elkaar wat te gunnen. Hiermee krijgt dit park zaken van de grond.’

Afvalverwerker AVR en Waterschap Rijn en IJssel op het terrein van InnoFase. Beeld: 1Stroom

Groei van gewassen en aansluiting warmtenet

Afvalverwerker AVR, één van de bedrijven op het terrein, levert een deel van de CO2-uitstoot dat vrijkomt bij de verbranding van restafval aan tuinders, die het broeikasgas op hun beurt gebruiken om gewassen sneller te laten groeien. De circulaire inzet reikt zo verder dan de grenzen van het bedrijventerrein. De afvalverwerker levert met een warmtenet ook stroom en warmte aan zo’n 25.000 huizen in Duiven, Westervoort en Arnhem. 

Robert Hageman is Site Manager bij afvalverwerker AVR Duiven en benadrukt dat iedereen binnen de taskforce actief gelooft in hetzelfde concept. ‘Ook vanuit de gemeente wordt fors meegedacht en ontstaan nieuwe externe verbindingen. Doordat deze partij snel kan schakelen, en beter in dossiers als die van stikstof zitten, hebben wij enkele hindernissen overwonnen.’

Toekomstplannen

De grote speler binnen de toekomstige projecten is duidelijk: waterstof. ‘Momenteel zijn we de inpassing aan het verkennen, met nieuwe samenwerkingen’, licht voorzitter Hieltjes toe. ‘De grootste uitdagingen zitten in de afzetgarantie. Als je iets bouwt, wil je namelijk ook dat het tien jaar later wordt afgenomen tegen een vaste prijs.’

‘Op de lange termijn willen we hier groen gas gaan produceren’, vertelt Roes van Waterschap Rijn en IJssel verder. ‘Daar hebben we warmte voor nodig. Voor deze warmte kunnen we AVR benaderen voor hun overschotten’. AVR-Site Manager Hageman voegt daaraan toe: ‘Ook willen we ammoniak gaan terugwinnen, en weer hergebruiken in onze rookgasreiningen. Zulke ontwikkelingen worden mogelijk door de vooruitgang van de bedrijven op dit terrein.’

Over de Circular Economy Award

De Circular Economy Award werd voor de vierde keer georganiseerd, met als doel werklocaties uit te lichten die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving hierbij betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. Andere kanshebbers voor de Circular Economy Award 2020 waren Schiphol Trade Park, Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo en het Werkspoorkwartier in Utrecht. De jury bestond uit Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen), Guus Mulder (TNO), Jan-Willem Kanters (Cirkellab), Wouter van den Wildenberg (Fakton), Ron de Gruyter (SKBNOost NL) en Guido Braam (Buildings That Matter).