Studenten en docenten van het Alfa-college en bedrijven uit de regio Zuid- en Oost-Drenthe hielpen met de realisatie van het tiny house op waterstof. De woning trekt de komende maanden langs Hardenberg, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Emmen, Aa en Hunze en Coevorden. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hoogeveen, het Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen en maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

De ontwikkeling van het Waterstof Tiny House begon in 2017 met een summerschool van het Kennislab voor Urbanisme en een hackaton voor studenten van het Alfa-college. Het winnende idee was het versterken van draagvlak voor waterstoftoepassingen in huis door deze te demonstreren in een tiny house. Daarnaast moet het project aanstaande studenten inspireren voor het techniekonderwijs.

‘De jongeren van nu en straks zijn nodig om mee te werken aan de energietransitie. Als we die niet weten te bereiken, komt dat de verduurzaming niet ten goede’, zegt Kees Boer, projectleider bij de gemeente Hoogeveen. Hij hoopt dat de rol van het Alfa-college bij de realisatie van het tiny house laat zien wat studenten kunnen bijdragen aan de verduurzaming van bijvoorbeeld de woningbouw.

De deelnemende studenten waren betrokken bij alle onderdelen van de bouw van het Waterstof Tiny House van de bouwtekeningen tot het uitzoeken van de juiste circulaire materialen. Ze leerden ook over de twee waterstoftoepassingen die de komende maanden in het tiny house worden gedemonstreerd: een waterstof cv-ketel en een zelfvoorzienende installatie die waterstof produceert met elektriciteit afkomstig van zonnepanelen. De gewonnen inzichten van de studenten worden tijdens de tour gedeeld.

Verder moet het tiny house zorgen voor meer draagvlak voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Het gas H2 heeft de naam gevaarlijk te zijn, al valt dit volgens experts reuze mee.

Brug met de praktijk

Grootschalige toepassing van groene waterstof in de gebouwde omgeving lig naar verwachting wel nog een aantal jaren in de toekomst. Een vermoedelijke, gefaseerde oplevering van de Gasunie ‘waterstofbackbone’, een landelijk netwerk voor CO2-vrije waterstof, zal pas tussen 2025 en 2030 plaatsvinden.

Een consortium van Gasunie Shell Nederland en Groningen Seaports heeft daarnaast plannen om in 2030 in grote volumes groene waterstof te produceren via windparken op zee, met de productie daarvan in de Eemshaven. Zowel het plan van het consortium als het uitrollen van de waterstofbackbone door heel Nederland laat in het gunstigste geval nog enkele jaren op zich wachten.

Tot die tijd wordt in geplande pilots en demonstratiewijken zoals in Stad aan ’t Haringvliet en Hoogeveen gekeken of waterstof voldoet aan dezelfde mate van veiligheid, bescherming van gezondheid en energiezuinigheid kan worden gebruikt, zoals volgens het Bouwbesluit van het Rijk uit 2012 moet worden aangetoond. Kees Boer: ‘Voor de Waterstofwijk in Hogeveen testen we met botsproeven voor veiligheid, maar we toetsen ook vergunningen om te zien waar wet- en regelgeving nog specifiek op waterstof moet worden aangepast.’ Huishoudens die aan de proefprojecten deelnemen, worden de komende jaren voorzien van lokale conversie en opslag van waterstof. De leerpunten en opgedane ervaring kunnen aan het juridisch sleutelen bijdragen.