‘Iedereen is op zoek naar haalbare en schaalbare tools om de smart city tastbaar te maken. Dat gaan we samen doen.’ Dat zei Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke G40 themagroep Smart Cities en wethouder in Apeldoorn tijdens bij de lancering van de City Deal in mei. Hij benadrukte destijds het belang van een toolbox voor het delen van al bestaande en geteste hulpmiddelen voor uitdagingen waar gemeenten een oplossing voor zoeken.

Vier maanden later is de toolbox klaar voor lancering. Wethouder Willems ontving op negen september een fysieke representatie van de gereedschapskist van Jan-Willem Wesselink, projectmanager van de City Deal. In totaal telt de toolbox ruim tweehonderd voorbeelden uit het veld. Bij elke tool staat een uitgebreide uitleg en achtergrond, zodat de gebruiker kan zien of een tool nog wordt doorontwikkeld en voor welke doelgroep hij bedoeld is.

De verschillende tools in de box zijn gekoppeld en onderverdeeld onder de zes smart city-pijlers die door de G40 worden gebruikt. Dit zijn smart living, governance, citizen, environment, economy en mobility. Zo is er de Atlas Leefomgeving (smart living), digitale kaarten waarop datapunten als burgerinitiatieven en de aanwezigheid van groen in de buurt zijn gevisualiseerd. Of Arkicity (smart citizen), een app waarmee burgers in staat zijn om mee te denken over ideeën voor de eigen leefomgeving. Op verzoek van deelnemers aan de City Deal zijn er ook tools toegevoegd die verbeterde technologie in de buitenruimte mogelijk maken. Deze zij vallen onder governance.

Het platform van de toolbox Slimme Stad is laagdrempelig toegankelijk voor iedereen die zich afvraagt of er voor zijn of haar probleem niet al iets is bedacht. Overheden, burgers en private partijen kunnen er terecht om tools te vinden en te plaatsen. Het platform blijft zich dus doorontwikkelen.

Achter de schermen hebben aanbieders en gebruikers van de nieuwe toolbox al ervaringen opgedaan. Een van hen is Diana Altena, werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij was op zoek naar best practices in de smart city-sector en vond in de toolbox ‘een schatkist vol oplossingen’. Altena: ‘Ik raad iedereen met een vraagstuk aan om niet zomaar te googelen, maar direct naar de toolbox te gaan. Of je een gemeente bent of iemand uit het bedrijfsleven.’

Ook Thamar Zijlsta, procesbegeleider bij de NEderlandse Norm (NEN), is enthousiast gebruiker: ‘Als partners overeenstemming bereiken over de werkwijze en effectiviteit van een tool, kan het Europees en verder worden geëxporteerd. De toolbox is een inspiratie en een uitnodiging voor gemeenten om mee te gaan denken.’