De Randstad blijft erg populair. Naar Amsterdam vertrokken 38 procent meer wo-studenten, en naar Utrecht 31 procent meer dan in 2019. Ook naar Leiden, Delft en Rotterdam verhuisden meer studenten om op zichzelf te gaan wonen. Deze vergelijking maakt het CBS door studenten die verhuisden in de tweede studiehelft van 2020 te vergelijken met die in hetzelfde gedeelte van 2019.

De groei gaat gepaard met het hoge slagingspercentage van 2020, dat aannemelijk ook lijntjes heeft met de uitvallende eindexamens. Toch nam het aantal verhuizende wo-studenten niet alleen absoluut, maar ook relatief toe. Voor het eerst sinds 2016 is dat gegroeid: 18,6 procent verliet in die periode van 2020 het ouderlijk huis. Daarmee lijkt de jarenlange trend van wo-studenten die langer bij hun ouders blijven tot een halt te komen. Wel zijn de CBS-cijfers voorlopig, en zijn hbo-studenten niet meegenomen.

Nog te vroeg voor harde conclusies

De oorzaken lijken verspreid, maar hebben veelal te maken met de coronapandemie. ‘Veel studenten stelden vorig jaar hun reis of tussenjaar uit. Mede daardoor zijn er meer studenten', begint Jolan De Bie, directeur bij Kences, kenniscentrum voor studentenhuisvesting. 'Zij kozen naast hun studieplannen in deze periode sneller voor een verhuizing. Deze studenten zie je sinds vorig jaar steeds meer de markt op komen.'

‘Ook zijn er minder expats en internationale studenten naar Nederland gekomen’, benadrukt Ama Boahen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. ‘Hierdoor kwamen er voor Nederlandse studenten meer kamers beschikbaar.’

De Bie erkent dat en voegt daar de dreiging van de Brexit aan toe: ‘Engeland wordt duurder. In Nederland spreken we veel Engels, en bieden we onderwijs van hoge kwaliteit. Hierdoor zijn wij een aantrekkelijk land voor de internationals die wél verhuisden in deze periode. Dit zorgt natuurlijk voor een absolute toename van studenten, maar deze studenten trekken relatief gezien vaak naar één van onze studentensteden.’

Boahen erkent de rol van de Brexit, en geeft aan dat er naast praktische redenen ook sociale behoeften van studenten kunnen meespelen. ‘We zagen vorig jaar dat er relatief meer studenten zich aanmelden voor studentenverenigingen’, aldus de voorzitter van de LSVb. ‘Dit kan wijzen op sociale behoeften die tekortkwamen tijdens de coronapandemie. Wegens een gebrek aan cijfers kunnen we hier echter niet meer over kwijt.’  

We moeten daarom ook oppassen met vroege conclusies, benadrukt de directeur van Kences. ‘Deze cijfers zijn voorlopig, én eenmalig. Een echte vergelijking kunnen we pas trekken als we de cijfers van het huidige studiejaar weten, waarin corona naar verwachting een nog kleinere rol zal innemen.’