Het advies van de commissie moet bijdragen aan verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat over klimaatadaptatie, en het langetermijnperspectief voor de Brabantse samenleving. Daarnaast zal aandacht worden gevraagd voor de droogteproblematiek bij het Kabinet. De commissie bestaat uit onder meer voormalig IenW-minister Melanie Maas Geesteranus, Deltaresdirecteur Annemieke Nijhof en architect en voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De commissie gaat aan de slag in opdracht van de Noord-Brabantse grondwaterpartners, bestaande uit waterschappen, natuur- en waterorganisaties, de provincie Noord-Brabant en gemeenten.

Noord-Brabant staat voor grote opgaven om te komen tot een toekomstbestendig- en klimaat robuust (grond)watersysteem, meldt de provincie Noord-Brabant. De verdroging heeft grote impact op landbouw, natuur, bedrijven en inwoners in Brabant. Over de gevolgen voor natuur en landbouw is al veel bekend, maar de hittestress en droogte zal ook in de bebouwde omgeving een steeds grotere invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving van alle Brabanders. Lukt het om openbaar groen te behouden in droge zomers, ondervindt de voedselproductie hinder, gaan er meer bosbranden optreden en vallen beeksystemen vaker droog?

De verdroging van de Brabantse natuur, de droogte van de afgelopen drie jaar en de snelheid van de klimaatverandering laat volgens de provincie zien dat een gezamenlijke omslag in denken en handelen in het (grond)waterbeheer noodzakelijk is. ‘Niet alleen van de overheden (waterschappen, provincie en gemeenten), maar van alle grondeigenaren en watergebruikers in Brabant en daarbuiten’, aldus de provincie in een persbericht.