In eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder huisartsen werd al vastgesteld dat het aantal gezondheidsklachten en zware ziektes in de leefomgeving rondom Tata Steel hoger lag dan elders.

Nu presenteert het RIVM een depositierapport, met een focus op neergedaalde stoffen en metalen. De aangetroffen stoffen in genomen monsters hebben een directe link met de staalindustrie, stelt het RIVM. De gemeten concentraties in nabijgelegen dorpen zijn tientallen malen hoger dan gemiddeld. Het gaat om polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen als ijzer, lood en magnesium.

De alarmerendste cijfers komen uit Wijk aan Zee. Inwoners zien letterlijk zwart stof op vensterbanken, tuinmeubels en op straat neerdalen. Het RIVM mat er gemiddeld veertig tot vijftig keer de gemiddelde ijzerdepositie. Wat betreft lood was dit vijf tot tien keer meer, met uitschieters naar dertig. Van de kankerverwekkende PAK’s mat het RIVM concentraties van twintig keer het gemiddelde. In de buurt van Tata Steel steeg dit tot 150 keer. In totaal mat het RIVM voor het onderzoek op 29 buitenlocaties en 12 locaties binnenshuis. Daar liggen de waarden een stuk lager dan buiten.

De emissies hebben onweerlegbaar effect op de leefomgeving, aldus het RIVM. De belangrijke routes van blootstelling zijn contact van stoffen aan de huid en blootstelling door hand-mondcontact. Vooral kinderen tot twaalf jaar worden in het rapport genoemd als kwetsbare groep vanwege het buitenspelen.

Over de origine van de gevaarlijke stoffen en metalen wijst het RIVM niet expliciet naar Tata Steel, maar tussen de regels lijkt die link wel gelegd te worden. De PAK’s en metalen zijn te herleiden naar de staalindustrie, zo schrijft het RIVM. Gericht onderzoek naar de mogelijke bronnen volgen op een later moment. Actievoerder Jan de Jong is teleurgesteld in de uitkomsten van het depositierapport, zegt hij tegen het AD. ‘Iedereen wéét dat Tata de oorzaak is, maar wéér houdt het RIVM in dit rapport een slag om de arm’, aldus De Jong in de krant.