Als Rijksbouwmeester is Francesco Veenstra lid en voorzitter van het College van Rijkadviseurs. Samen met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis adviseert de Rijksbouwmeester het Rijk  gevraagd en ongevraagd over kwesties van ruimtelijke kwaliteit. Ook speelt hij een belangrijke rol in het aanjagen van het vakdiscours.

Veenstra is sinds 2017 partner bij Vakwerk architecten in Delft. Daarvoor werkte hij bij architectenbureau Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. In deze periode werkte hij aan maatschappelijke opdrachten als de Library of Birmingham, Stadskantoor en stationshal Delft, Kaap Skil op Texel en cultuurcomplex Home in Manchester. Veenstra heeft ervaring in projecten voor culturele organisaties, hoger onderwijs, commercieel vastgoed en infrastructuur. Hij is opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Tot juli van dit jaar was hij voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

'Het is een enorme eer om in deze eeuwenoude traditie van Bouwmeesters te stappen', zegt Veenstra. 'Ik ga vol energie aan de slag met de projecten van het Atelier en de vastgoedportefeuille van de Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast kijk ik uit naar de samenwerking met Rijksadviseurs Wouter Veldhuis en Jannemarie de Jonge: als College van Rijksadviseurs adviseren we over de grote ruimtelijke vraagstukken die voor ons liggen. En dat is nogal wat!'

Veenstra's voorganger, Floris Alkemade, vervulde de functie zes jaar. Hij was in die tijd betrokken bij diverse Rijksvastgoedprojecten, waaronder de renovatie van het Binnenhog en Paleis Huis ten Bosch. 'Maar het is vooral de kracht van verbeelding dat zijn Rijksbouwmeesterschap typeert. Hij daagde ontwerpers voortdurend uit om te werken aan de grote maatschappelijke opgaven en bestuurders liet hij zien hoe juist ontwerp kan worden ingezet om complexe vraagstukken te realiseren. Met Panorama Nederland toonde hij een optimistisch toekomstperspectief van Nederland', aldus het College van Rijksadviseurs.