Voor de energietransitie zou het warmtenet goed nieuws zijn, omdat het industrieterrein dan deels van het aardgas af kan. Voor industriële processen moet nog een aardgasvrije oplossing worden gevonden.

Koelwater

De restwarmte van het koelwater van het kleine Haarlemse datacenter, dat plek biedt aan 150 duizend IT-systemen van bedrijven en overheden, moet de grote motor worden van het warmtenet. Hoewel dit restwater niet warmer is dan 27 graden en moet worden verhit tot 60 of 80 graden om bruikbaar te zijn, kan met de hulp van de nodigde SDE++-subsidies een verwarmingssysteem worden gebouwd dat niet duurder is dan aardgas.

Ook andere bedrijven en de waterzuiveringsinstallatie in de buurt van Waarderpolder zullen restwarmte afstaan aan het warmtenet. Onder meer de Haarlemse bierbrouwer Jopen, koffiebrander Simon Levelt, farmaceutisch bedrijf Teva en vleesverwerker Danish Crown gaven al aan restwarmte te kunnen leveren.

Er is vaker geprobeerd om datacenters aan te sluiten op het warmtenet, maar tot dusver is dat nog niet mogelijk gebleken omdat de meeste datacenters midden in een lege polder staan. Daardoor is er nauwelijks vraag naar hun restwarmte. Omdat datacenter Iron Mountain middenin het industrieterrein staat, scheelt dat veel warmteverlies. Hoe langer de afstand die het water moet afleggen, hoe meer het afkoelt.

Haalbaarheid

De komende maanden worden cruciaal voor de realisatie van het warmtenet. Momenteel bereidt de gemeente een intentieovereenkomst voor met Iron Mountain voor het uitkoppelen van warmte. Deze wordt in oktober getekend, waarna de aanbesteding in november start. De opdrachtbevestiging hoopt men in het voorjaar definitief te hebben.