Tot september 2022 geeft de gemeente helemaal geen vergunningen af voor kamers met drie of meer wooneenheden. Wel zijn er  uitzonderingsregels voor studentenhuizen die aantoonbaar al voor 1 januari 2020 bestonden en voor bestaande kamers met meerdere wooneenheden. 

Studentensteden als Utrecht, Amsterdam en Groningen zijn al even bekend met dergelijke verhuurregels. Deze gemeenten kwamen met de regel op de proppen na toenemende (geluids-)overlast door studenten. Ook in Rotterdam speelt overlast mee. ‘Het was voor zowel de bewoners van zo’n wijk als voor de studenten niet leuk. We hebben zo veel klachten gehad van bewoners die overlast hadden van die panden met studenten’, vertelt het Rotterdamse raadslid Robin de Roon (D66) aan het Algemeen Dagblad. ‘Met deze regel moeten studenten zich meer over de stad verspreiden. We zijn een studentenstad en moeten naar de juiste balans zoeken.’

De vraag is echter of het spreiden van studenten wel een oplossing is, nu er voor een nijpend tekort aan studentenwoningen is. Uit de laatste Landelijke Monitor Studentenhuisvesting in 2020 blijkt dat Rotterdam nog altijd met een tekort van achtduizend studentenkamers kampt. Studentenorganisatie Landelijke Kamer van Verenigingen stelde dit tekort in een eerdere brandbrief aan de kaak, door te benoemen dat het bouwen van studentenkamers buiten het centrum geen zin heeft als er steeds strengere regels worden opgesteld die voor een groter tekort aan de andere kant zorgen. ‘Dit moet je niet doen in tijden van woningnood. Bouwen buiten de stad heeft geen zin als je in het centrum woningen weghaalt. Investeer in beide woongelegenheden voor studenten en blijf de situatie ook handhaven. Studenten voegen leven toe aan de stad. Een diverse verdeling is gezond’, schreef de organisatie.