Eind juni en eind juli oordeelde de Raad van State dat er geen nieuwe windmolens gebouwd mogen worden in Delfzijl, Oss en Houten, omdat aan de bestaande normen voor de bouw van windturbines geen milieubeoordeling ten grondslag ligt. Daarbij baseert de Raad zich op het Nevele-arrest uit juni 2020 van het Europese Hof van Justitie. De betreffende projecten lopen potentieel jarenlange vertraging op.

20 tot 25 windmolenparken die zich in ongeveer dezelfde fase bevinden als die bij Delfzijl, Oss en Houten, vrezen hetzelfde lot. Dat blijkt uit de monitor Wind op Land 2020. De kans is groot dat ook deze projecten door de Raad van State beoordeeld moeten worden. 

Voor doorgang hebben de betreffende projecten twee opties. De eerste is aanpassing van de bestaande normen door het ministerie of een nieuw kabinet met een milieubeoordeling. De tweede is een goed gemotiveerde milieubeoordeling, die wordt gemaakt door lokale overheden.

Die tweede route is niet heel vanzelfsprekend. Er is kennis nodig om tot nieuwe milieunormen te komen en daarnaast neemt het opstellen veel tijd in beslag. Oss en Houten kregen het (nog) niet voor elkaar. En dus rijst de vraag: hoe nu verder? 

Een vertegenwoordiger van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) reageert: ‘De bal ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar dat moet eerst nog onderzoek doen. De vertraging is nu nog niet heel erg, maar het moet niet nog twee, drie of vier jaar duren. In brede zin is er dus wel onzekerheid. Ook bij windmolenproducenten, die financiële risico’s vrezen.’

Afhaken is voor hen, zolang de vertraging niet te lang duurt, echter nog niet aan de orde. Pure Energie, dat twee van de vier windmolens in Oss wil bouwen, bevestigt dat: ‘De meeste windmolenparken komen bij de Raad van State terecht, dus we zijn bekend met de financiële risico’s.’

Den Haag zit niet stil en hoopt de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Eind 2021 komt het RIVM op verzoek van demissionair staatssecretaris Ye?ilgöz-Zegerius van IenW met een verkenning van de gezondheidseffecten van windenergie op land, waarna de staatssecretaris een plan-milieuffectrapportage opstelt. Hierin worden eventueel nieuwe milieunormen voor windparken vastgesteld.