In Delfzijl beantwoordde de hoogste bestuursrechter eind juni voor het eerst de vraag of een Europees arrest over België, dat stelde dat geluidsnormen moeten worden aangescherpt om de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast, ook hier in Nederland geldt.

Ja, dat geldt, was toen het oordeel van de Raad van State. Bij de plaatsing van Nederlandse windmolens wordt te weinig rekening gehouden met milieunormen en dus mochten de windmolens in Delfzijl niet worden geplaatst. Een nieuw kabinet kreeg huiswerk mee om een nieuwe milieubeoordeling te maken, maar daar is het voorlopig nog even op wachten. In de tussentijd mogen gemeenten en provincies zelf hun normen maken, mits ze deze kunnen verantwoorden.

Daar gaat het nu in Houten en Oss mis. In het Utrechtse Houten maakte de gemeente gebruik van landelijke normen bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag, terwijl deze een aantal weken geleden werden afgekeurd door de Raad van State. Het Noord-Brabantse Oss deed het daarentegen wel goed, maar stuitte op provinciale regelgeving. De provincie Noord-Brabant eiste financiële garanties bij de afbraak van het windpark over 25 jaar, maar de gemeente vergat om die garanties op te nemen in het bestemmingsplan.

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat de windmolens er helemaal niet mogen komen. Voorlopig betekent de uitspraak alleen vertraging van de bouwplannen. Zowel Houten als Oss kan een nieuw besluit nemen over de windmolens dat wel door de Raad van State komt. Houten met betere milieunormen, Oss met financiële garanties bij afbraak.