Eind 2019 was er volgens het adviesbureau een begrotingsreserve van 3,2 miljard euro, die voortkomt uit een jaarlijks overschot van gemiddeld 500 miljoen euro in de periode 2013-2019. Ook voor 2020 blijft er geld liggen. Waar 4,7 miljard euro is toegekend, is er 5 miljard euro beschikbaar.

Conservatief begroten is de oorzaak van de begrotingsreserve. Omdat de overheid de kosten vaak hoger inschat dat ze in werkelijkheid zijn, blijft er geld over. De NVDE laat weten dat de urgentie van het klimaatprobleem te groot is om miljarden niet uit te geven en ziet graag de overheid meer risico nemen om meer projecten te financieren.

‘Het doel van 49% emissiereductie in 2030 is met de huidige plannen nog niet in beeld. De SDE++ is de belangrijkste motor om die reducties te realiseren,' zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. ‘Omdat het tijd kost projecten te realiseren, moeten er op korte termijn een paar tandjes bij, ook in de SDE++. Afgelopen jaren is er budget voor duurzame energie onbenut gebleven, en soms zelfs teruggestort in de staatskas. ‘Op basis van het CE-Delft onderzoek denken wij dat er ruimte is om de energietransitie een extra boost te geven van twee miljard, met name voor duurzame warmte.’

Die 2 miljard euro ziet de NVDE graag al in 2022 beschikbaar komen. Vanuit de Tweede Kamer kan de vereniging in ieder geval op bijval rekenen: recentelijk nam een meerderheid van de Kamer een motie van de ChristenUnie aan om de reserves sneller in te zetten.

Duurzame warmte

Het geld zou voor een groot deel naar aardwarmte gaan, omdat de verduurzaming daarvan nog flink achterloopt op die van bijvoorbeeld elektriciteit. In de SDE++-ronde van 2020 kwamen maar weinig warmteprojecten in aanmerking voor subsidie. Om ervoor te zorgen dat gemeenten hun warmtenetten nog voor 2030 kunnen aanleggen met duurzame warmtebronnen, is extra geld zo snel mogelijk nodig.