Aan de hand van bijdragen van ontwerpers, fotografen en denkers geven zij in het stuk aandacht aan ontmoetingen in de leefomgeving, als proloog voor een beleidsadvies dat later in het jaar zal uitkomen. 

Uit praktijkonderzoek leerden de RVS en Rijksbouwmeester Floris Alkemade dat een sociale leefomgeving ook van groot belang kan zijn. Vooral bij ouderen, mensen met een beperking of mensen die een tegenslag in het leven kenden. Openbare ruimtes kunnen voor hen een waardevolle invulling geven aan onderlinge verbondenheid. 

In de afgelopen jaren kreeg de sociale leefomgeving al een centrale plek in toekomstvisies van ruimtelijk- en gezondheidsbeleid. Daarom zien de adviseurs nu momentum om met hun beleidsvisie verder met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Bijdragen als bouwsteen

De RVS en Rijksbouwmeester hangen hun verkenning op aan drie thema’s, waaruit lessen te leren zijn voor de vormgeving van ontmoetingsplekken in de toekomst. 

  1. De waarde van diverse (soms verrassende) ontmoetingsplekken; 
  2. Hoe ontwerparchitectuur en kunst kunnen helpen om ontmoetingen tot stand te brengen; 
  3. Welke rol de overheid past in het vormgeven van een sociale leefomgeving. 

Themagerichte bijdragen zien we onder meer van Dolf Broekhuizen met ‘De basisschool als sociale omgeving’, Sabine Wildevuur met ‘De ontmoetingsplek van de toekomst’ en Ingrid de Moel met ‘Publieke plekken; gevangen in sectorale regels.’ De bijdragen fungeren als bouwstenen voor het later te verschijnen beleidsadvies.