Om de duurzame ambities te behalen, moet er veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt. Vanuit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat de behoefte groot is om op dit gebied afspraken te maken. De provincie Utrecht gaat nu samen met de gemeenten, marktpartijen en de vier waterschappen aan de slag om deze afspraken vast te leggen in een volwaardig convenant.

Gedeputeerde Rob van Muilekom ‘Ik ben erg blij dat we nu een aantal belangrijke stappen hebben gezet om te komen tot een regionaal convenant Duurzaam Bouwen. Ik hoop dat alle 26 gemeenten, de vier Utrechtse waterschappen en zoveel mogelijk marktpartijen zullen aansluiten. Hierdoor kunnen we gezamenlijk een gelijk speelveld creëren met zoveel mogelijk doelstellingen en richtlijnen op het gebied van energie, klimaatadaptatie, circulariteit, natuurinclusief en gezondheid. Dan kan er makkelijker, sneller en duurzaam worden gebouwd.’

In het convenant worden niet alleen nieuwe afspraken gemaakt, maar ook bestaande afspraken over andere ambities worden bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld over klimaatadaptief bouwen en energie. De provincie levert financiën, capaciteit en kennis voor het realiseren van het convenant. Ook veel andere publieke en private partners werken mee aan de totstandkoming van het convenant. Dat is volgens de provincie belangrijk om voldoende draagvlak en input te genereren. Het streven is om het convenant eind dit jaar af te ronden.