Francine Houben (Mecanoo architecten), Gijs van den Boomen (KuiperCompagnons), Jesse Flink (Hart van Zuid), Hamit Karakus (Feijenoord XL), Maurice Unck (RET), Maria Molenaar (Woonstad), Ron Koorenaar (Albeda), Marco Pastors (NPRZ), Wietske Vrijland (Maasstad Ziekenhuis), Dominic Schrijer (inwoner Rotterdam Zuid), Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) en Bob de Raedts (BOOR) zijn de ondertekenaars van het manifest, die zich presenteren als een ‘groep mensen met een groot hart voor Zuid.’

‘Anderhalf jaar van praten, discussiëren, visualiseren en schetsen om vanuit alle perspectieven naar de omgevingsontwikkeling op Zuid te kijken, heeft geresulteerd in dit Manifest inclusief een aantal concrete schetsen’, schrijven ze. ‘Wij bieden dit graag aan de stad aan, vooruitlopend op en als inkleuring van de omgevingsvisie.’

Met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de bouwontwikkelingen van Feijenoord City, Hart van Zuid, de Stadsparken en de ontwikkelingen in de Waal-, Maas- en Rijnhaven gebeurt er al veel in het stadsdeel. Daarom is het volgens de opstellers nu het moment om door te zetten en de nog steeds bestaande problematiek aan te pakken, met tien suggesties tot gevolg. ‘Maar mooie plannen zijn geen doel op zich. Het gaat om de mensen op Zuid, en hoe zij kun kansen kunnen vergroten.’

Tien punten

De tien punten van de partijen focussen zich onder meer op sociaal-economische ontwikkelingen en infrastructurele verbeteringen.

  1. De bewoners van Zuid perspectief geven: school, werk en wonen
  2. Zuid verbinden met een vernieuwende, gezonde en innovatie haven
  3. De waterkant: een 10 kilometer Dijkpark die goed bereikbaar is voor de wijken en de haven
  4. Drie focusgebieden aan beide zijden van de Maas, 
  5. Ronde Hart van Rotterdam om te fietsen en wandelen
  6. Vernieuwde Oude Lijn met intercitystation Stadionpark
  7. Nieuw metrostation Charloisse Poort en Slinge
  8. Transformatie Waalhaven en introductie Campus Charloisse Poort
  9. Een hoogwaardig OV-netwerk op korte en lange termijn
  10. Transformatie Maashaven en spoedige aanleg van brugverbinding Katendrecht-Tarwewijk

Een aantal ideeën is niet nieuw. De roep om een intercitystation op Zuid en een brugverbinding van Katendrecht naar Tarwewijk klinkt al jaren, evenals die om een hoogwaardig OV-netwerk op korte en lange termijn. De plannen het Dijkpark, langs de randen van Zuid, zijn daarentegen nieuw. ‘Een unieke en groene verbinder tussen een gezonde haven en gezonde wijken. Goed voor wandelen, goed voor de biodiversiteit en tegen de hittestress. Een identiteitsdrager voor stad en haven’, zo schrijven de opstellers. Met een lengte van tien kilometer zou het het langste stadspark van Nederland worden.


Bron: Mecanoo