Digitalisering heeft grote impact op Noord-Holland. Steeds meer inwoners en bedrijven zijn afhankelijk van datacenters. Momenteel kent de provincies er 57. Twee grote datacenters worden gebruikt door Google en Microsoft voor opslag van data in Hollands Kroon, bij de overige 55 datacenters maken verschillende bedrijven gezamenlijk gebruik van snelle internetverbindingen rond Amsterdam. Dit toenemende dataverkeer vraagt om een stevige digitale infrastructuur, aldus de provincie.

De provincie wil een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven en daarmee de ICT-sector versterken. Om te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de energievoorziening, het landschap en de waterbeschikbaarheid, werkt de provincie aan een Noord-Hollandse datacenterstrategie. Met deze strategie zet de provincie in op een stevige basis voor groeiende digitale economie, maar ook op een Europese koplopersrol in duurzaamheid en innovatie.

Naast de beperking tot vier locaties voor datacenters, wordt het verplicht dat de gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen met de provincie afspraken maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Er worden afspraken gemaakt over duurzaamheidsprestaties, en via vergunningverleningen, toezicht en handhaving wordt gestuurd op naleving van de regels.

'We willen dat de impact van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik minimaal is: dat datacenters voorzien in eigen duurzame energieopwekking, dat de restwarmte (in de omgeving) wordt benut, de gebouwen circulair zijn ontwikkeld en landschappelijk goed zijn ingepast’, zegt Ilse Zaal, gedeputeerde Economie.

Ze benadrukt dat de datacenters in de provincie de koplopers moeten zijn op het gebied van energie en innovatie. ‘Deze ambitie betekent hard werken voor alle betrokken partijen - de ambitie is groot en de uitdagingen zijn even groot als complex. We willen en kunnen dit bereiken, samen met de betrokken gemeenten, waterschappen en niet in de laatste plaats de sector zelf.’

Eerder stuitte provincie op verzet tegen verschillende geplande datacenters. De centers, waar vele duizenden servers draaien, zijn ook elders in Nederland omstreden. Ze verbruiken zeer veel stroom en hebben daarom een eigen energievoorziening nodig. Daarnaast hebben ze grote hoeveelheden koelwater nodig en steken de grote grijze bedrijfspanden sterk af in het landschap. Eerder dit jaar bleek interne stukken van de provincie dat de datacenters mogelijk kunnen leiden tot drinkwatertekort. De provincie ontkent dat een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet werd gepubliceerd, zoals de Telegraaf beweert.

De concept-datacenterstrategie wordt met meerdere partijen besproken. Eind 2021 stellen Provinciale Staten een definitieve datacenterstrategie vast.