De woondeal Amersfoort is een addendum op de woondeal Utrecht, die in 2019 werd ondertekend. Met eigen afspraken voegt de regio zich nu bij die van de U16-regio. Doel van de deal is om tot 2030 23 duizend extra woningen te bouwen, in negen gemeenten. Zeven van deze gemeenten, waaronder Amersfoort, liggen in de provincie Utrecht. De overige twee, Barneveld en Nijkerk, liggen in Gelderland.

Met het tekenen van de deal komen middelen vanuit het Rijk eenvoudiger beschikbaar voor de regio. En kan het Rijk een betere bijdrage leveren aan projecten als conceptueel bouwen. Op dit moment ontvangt de regio Amersfoort al 350 duizend euro uit Den Haag, maar in de toekomst kan dit flink oplopen. 

Woordvoerder Harmen van Doorn beaamt dat: ‘Deze woondeal zet ons in the picture bij het Rijk. Hoewel we een op zichzelf staande woondeal zijn, staat de regio Amersfoort niet los van de regio Utrecht. Een tijdje terug hebben we de woondeal niet gekregen, terwijl het wel nodig was. Daar is iedereen het nu over eens.’

De Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom voegt daar aan toe dat de regio’s Utrecht en Amersfoort samen zeker samen zullen optrekken in hun woningbouwopgaven. ‘We hebben elkaar nodig als het gaat over vraagstukken als hoe versterken we de middenhuur, hoe krijgen we meer doorstroom op de huizenmarkt en hoe maken we een vuist naar het Rijk om van de verhuurdersheffing af te komen?’

De deelnemende gemeenten in Utrecht en Gelderland. Bron: Regio Amersfoort 

Unieke samenwerking

Negen regiogemeenten, twee provincies, de Rijksoverheid en acht woningcorporaties waren woensdag bij het ondertekenmoment aanwezig in Soesterberg.

Van Muilekom: ‘Het is uniek dat twee provincies samenwerken in deze woondeal. We gaan grensontkennend aan de slag. Verder is het ook voor het eerst dat woningcorporaties bij een woondeal worden betrokken. Het toont nog maar eens aan dat het menens is op de woningmarkt.’

Wat de grensontkennende samenwerking betekent, legt Van Doorn verder uit. ‘De provincies stemmen de zaken met elkaar af. Natuurlijk houdt de provincie Gelderland de focus op de woningbouw in de Gelderse gemeenten Nijkerk en Barneveld.’ De provincie Utrecht legt de focus op haar beurt dan weer op de woningbouw in haar gemeenten.

Focus op kwetsbare groepen

Sommige gemeenten hebben al grootschalige woningbouwplannen op de agenda staan. Langs Eem en Spoor mikt de gemeente Amersfoort op 4.000 woningen. Ook Barneveld (Stationsomgeving, 1000 woningen), Bunschoten (Rengerswetering, 1500 woningen) en Woudenberg (Hoevelaar, 925 woningen) zijn al druk bezig zijn met het vergroten van het woningaanbod. 

De acht betrokken woningcorporaties nemen de helft van het te bouwen aantal woningen voor hun rekening. Zij zorgen voornamelijk voor de bouw van de sociale huurwoningen en middenhuur. Vanuit de woondeal is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Denk aan mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, (kwetsbare) ouderen en statushouders.

Van Doorn: ‘De gemeenten stemmen met elkaar af wat waar precies nodig is. Dat maakt het heel complementair. Als er in het ene dorp wordt gebouwd aan de ene voorziening, kan er in het andere dorp gewerkt worden aan een andere voorziening.’ Van Muilekom: ‘Er komt een uitvoeringsprogramma. Dat zorgt voor een impuls.’