Vanwege het overschot aan stikstof in veel Natura 2000-gebieden is het voor initiatieven in het land vaak lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies daarom gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Als er stikstofruimte vrijkomt, wanneer een bedrijf bijvoorbeeld wordt opgekocht, biedt het registratiesysteem een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor andere initiatieven die stikstof uitstoten.

‘Dat is goed nieuws’, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). ‘Kleinere woningbouwprojecten kunnen we inmiddels vergunnen, maar grote woningbouwprojecten zijn nog niet mogelijk door de toename aan stikstof. Ook de verduurzaming in de industrie gaat nog te langzaam.’

Ook kan de provincie afzonderlijk een beperkt aantal zogenoemde ‘doelenbanken’ oprichten voor een specifiek doel. Hierbij gaat het om doelen met een groot maatschappelijk belang, waarmee bijvoorbeeld banen gecreëerd worden. De ruimte hiervoor moet komen van maatregelen die de uitstoot van stikstof ergens anders beperken. Dit zijn geen bronmaatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van de natuur.

Microdepositiebank

Naast de twee banken in Noord-Holland, openen alle twaalf provincies samen ook een zogenaamde microdepositiebank. Hiermee registreren ze stikstofruimte die ‘vrijvalt’ bij extern salderen. Dit houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofruimte uit zijn vergunning overdraagt aan een partij die juist stikstof nodig heeft. Hierbij gaat het om stikstofneerslag op specifieke locaties in Natura 2000-gebieden, die om het (deels) stoppende bedrijf heen liggen.