Wijkwinkel bij Betje is een ontmoetingsplaats in de Haagse wijk Moerwijk, waar bewoners bij elkaar komen om een praatje te maken, mee te doen aan een activiteit of goedkoop avondeten te scoren. ‘Een sociaal vangnet voor de mensen hier’, vertelt Wim Schmale, eigenaar van de stichting. ‘Door de laagdrempeligheid zijn we anders dan een buurthuis. Als mensen boodschappen komen doen bij winkelcentrum Betje Wolff, komen ze hier vaak even langs. Bij een buurthuis is dat heel anders, omdat deze vaak aan de rand van een wijk liggen. Het is ook een versterking voor het winkelcentrum omdat onze winkel een sociale functie heeft.’

Voor kwetsbare wijken zijn dergelijke ontmoetingsplekken belangrijk. Niet alleen omdat de problemen van de bewoners gemonitord kunnen worden, maar ook omdat het bewoners kan helpen tegen eenzaamheid en het wijkgevoel kan verbeteren. ‘Dit soort winkels kunnen de eerste lijn zorg in de toekomst worden. We kunnen hier aan vroegsignalering doen als mensen bij ons aankloppen en vroeg aan de bel trekken. Soms is een praatje ook al genoeg om erger te voorkomen. Ik denk dat wij voor de zorg enorm kostenbesparend kunnen zijn…’

Gebrek aan inkomsten

Toch moet een sociale wijkwinkel als Bij Betje vrezen voor het einde. Uit tijdelijke inkomsten van de Regio Deal en uit donaties haalt de stichting niet genoeg meer op om de komende jaren de groei aan te kunnen. 

‘Zorgverzekeraars kunnen veel kosten besparen’

Met interesse worden daarom de ontwikkelingen in Den Haag gevolgd. Een continue bron van inkomsten kan ervoor zorgen dat Bij Betje de functie die het heeft kan behouden. Schmale wijst echter ook naar de zorgverzekeraars: ‘Waarom moeten alleen de gemeente en de overheid in ons investeren, terwijl ook zorgverzekeraars veel kosten kunnen besparen door in te zetten op sociale wijkwinkels als de onze? Dat geeft nog veel meer continuïteit.’

Bal ligt bij de politici

Daarom hoopt hij dat politici zijn missie verder kunnen oppakken. ‘Als wij als nono’s naar de zorgverzekeraars stappen, dan krijgen we geen reactie. Ik heb gezien dat onze wethouder Martijn Balster en enkele Tweede Kamerleden erg begaan zijn met ons, dus nu is het afwachten.’

Vorige week ontmoette Schmale hen tijdens een debat van Platform STAD over Den Haag Zuidwest. René Peters (CDA) en Farid Azarkan (DENK) gaven daarin aan dat lokale initiatieven meer ruimte moeten krijgen in dergelijke wijken. Azarkan: ‘Vaak weten bewoners het beste hoe ze hun wijk vooruit kunnen helpen, daarom ben ik zeker voor meer langetermijninvesteringen.’