De vitaliteit staat door deze ontwikkelingen onder druk. Niet alleen de retail is slachtoffer, ook de cultuursector, horeca en toerisme. Met deze subsidieregeling hoopt de provincie dat gemeenten een plan gaan maken om hun binnenstad nieuw leven in te blazen. Maximaal 80.000 euro per gemeente wordt beschikbaar gesteld. Het totale budget kan daardoor oplopen tot 1.840.000 euro. 

Naast de subsidieregeling wil de provincie ook ondersteuning bieden door kennisoverdracht. Eerder werd al een meeting georganiseerd om de subsidie toe te lichten en ervaringen te delen. 

Het is niet de bedoeling dat winkeleigenaren losstaande, individuele acties van het geld organiseren, maar dat ondernemers gaan samenwerken om tot een plan van aanpak te komen. 

Binnenstad heeft sociale functie

Gedeputeerde Robert Strijk (Economie): "Het is voor een gemeente belangrijk om een levendig winkelgebied te hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken en winkelen. Natuurlijk spelen werkgelegenheid en economie hier ook een rol, maar planvorming is nu vooral belangrijk vanwege de sociale functie die een winkelcentrum voor een dorp of stad heeft. Met deze subsidie geven we gemeenten en ondernemers een steuntje in de rug."