Uit het onderzoek is gebleken dat circa tachtig procent van de makelaars vindt dat een verduurzaamde woning bijdraagt aan de verkoopbaarheid. Kopers vinden isolatie en HR++ glas het meest belangrijk, gevolgd door zonnepalen en vloerverwarming. Met de enquête is gebleken dat duurzaamheid meer leeft in de landelijke gebieden dan in de stad. Mensen in de stad zijn nog niet gewend aan het idee om een woning te verduurzamen. In veel gevallen missen ze de informatie om tot actie over te gaan.

Het merendeel van de makelaars vindt dat verduurzaming een positief effect heeft op de verkoopprijs. Een minder duurzaam huis is in de toekomst steeds moelijker te verkopen, zegt 44 procent van de ondervraagden. Volgens directeur Olof van der Gaag van de NVDE is hij tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. “Makelaars geven duidelijk aan dat verduurzaming nu veel meer speelt dan vijf jaar geleden en dat zij verwachten dat die trend de komende jaren doorzet.” Van der Gaag vindt dat dit goed nieuws is voor woningeigenaren die verduurzamen. “Naast een lagere energierekening en een comfortabeler huis krijg je er ook een beter verkoopbaar huis voor terug. Dit onderzoek onder makelaars is een positief signaal voor iedereen die nu bezig is met de energietransitie in de gebouwde omgeving”.