Waterstof kan de Nederlandse sleutel vormen voor een duurzaam energiesysteem en het halen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast biedt het ook kansen voor economische groei, zo laat de provincie Groningen al even zien. Door de gunstige ligging, internationale havens en aanwezige gasnetten kan Nederland in de toekomst leider zijn van de internationale waterstofmarkt. 

De uitrol van een transportnet voor waterstof is daarvoor belangrijk. Gasunie krijgt de taak om het bestaande gasleidingennetwerk om te bouwen tot een waterstofnetwerk. Ongeveer 85 procent van de gasleidingen kan worden hergebruikt voor waterstof. 

Yesilgöz-Zegerius, die als Staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het Nederlandse klimaatbeleid, laat in een persbericht weten dat deze stap noodzakelijk is: ‘Waterstof is nodig om onze industrie te verduurzamen en banen hier in Nederland te houden. Als we het goed aanpakken, kan ons land er bovendien ook nog een goede boterham mee verdienen.’

‘De overheid moet wat mij betreft de juiste randvoorwaarden bieden, zoals infrastructuur, zodat bedrijven de noodzakelijke verduurzamingsslag hier in Nederland kunnen maken. Dat we ons uitstekende gasnet met enkele aanpassingen veilig en kosteneffectief kunnen omvormen tot een transportnet voor waterstof biedt een grote verduurzamingskans voor de Nederlandse industrie die we niet mogen laten liggen.’

Wachten op nieuw kabinet

Het zal nog even duren voordat de uitrol zover is. Een nieuw kabinet moet besluiten hoe de leidingen moeten komen te liggen en hoe ze gefinancierd worden.