De overheidsorganisatie beantwoordt dan voor het eerst de vraag of een Europees arrest in België, dat stelde dat geluidsnormen voor windturbines moeten worden aangescherpt om de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast, ook hier in Nederland geldt.

Is ‘ja’ het antwoord, dan kan dat verregaande gevolgen hebben voor alle windparken die al gebouwd zijn in Nederland en nog gebouwd gaan worden vanwege de aangescherpte regels.

Windparken zijn tijdens de bouw al wel onderhevig aan milieutoetsen, maar volgens advocaat Peter de Lange zijn die sterk verouderd. ‘'Er wordt niet daadwerkelijk gemeten. Windturbines hebben nu een hoogte van 250 meter. De geluidseffecten daarvan zijn heel anders dan die van een molen van 75 meter hoog, waar in de algemene normen mee wordt gerekend. Dat moet echt anders’, vertelt hij aan het Financieele Dagblad.

Europese Hof van Justitie

De Lange verwacht dat de Raad van State zal besluiten om een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie, waarin het uitleg vraagt over een rechtsregel. Nationale rechtgeving is daarna verplicht om rekening te houden met dat advies. 

Wat er in de tussentijd met de vergunning van het windpark in Delfzijl gaat gebeuren, is nog niet bekend. Als hetzelfde Europees arrest in België ook geldt voor Nederland, dan is de kans groot dat ons land verder gaat achterlopen bij het halen van de klimaatdoelstellingen. De uitrol van windturbines op het land zal dan bemoeilijkt worden. 

Update 17.20 uur - Raad van State geeft geen vergunning, maar wel uitweg

De Raad van State heeft vanmiddag geoordeeld dat het windpark in Delfzijl er niet mag komen. Daarmee gaat de overheidsorganisatie mee met het Europees arrest vorig jaar in België. Het nieuwe kabinet zal een nieuwe milieuoordeling moeten maken voor er nieuwe windmolens geplaatst mogen worden. 

Die milieuoordeling gaat dan bijvoorbeeld over de maximale hoeveelheid geluid en slagschaduw die een windmolenpark mag veroorzaken. Tot die beoordeling is gemaakt, mogen gemeentelijke en provinciale overheden geen besluiten meer nemen over windmolenparken. Maar er is een uitweg.  Gemeenten en provincies mogen de komende tijd eigen normen maken, alleen als ze die goed kunnen verantwoorden.