Voor de nieuwe ronde is maximaal 50 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk. In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekendgemaakt welke gemeenten aan de voorwaarden voldoen. 

Belangrijke voorwaarde voor de aanvraag is draagvlak en betrokkenheid van de bewoners, naast de betaalbaarheid en uitvoeringsgereedheid. 

Ook voor de tweede ronde van de PAW-proeftuinen was draagvlak al een belangrijk onderdeel, maar uit onderzoek bleek dat bewoners van de 46 proeftuinen hun proeftuin slechts een gemiddelde waardering van 5,3 gaven. Uit het idee dat een goed participatieproces essentieel is voor de tevredenheid is deze aanscherping voor de derde ronde gekomen.

In de derde ronde vraagt de Rijksoverheid gericht uit naar gemeenten die hun wijk willen aansluiten op een warmtenet op basis van lagere temperaturen, al dan niet gecombineerd met een warmtenet. Die aanpak gebeurt tot op heden nog te weinig.

Zorgen over het programma

Eerder uitten de 46 proeftuinen uit de vorige twee rondes hun zorgen over hun bevoegdheden en de financiële middelen. ‘We hebben nog geen goede betaalbare oplossing voor iedereen. Vanuit het programma wil men graag dat we renderen, maar we kunnen de mensen ook niet dwingen’, sprak de Proeftuin Berkum in Zwolle al.