Gemeenten hebben flinke capaciteitsproblemen. Om invulling te geven als ruimtelijke uitdagingen als de energietransitie, het verbeteren van mobiliteit, de woningbouwopgave en klimaatbestendigheid is kundig personeel nodig, maar in de praktijk is dit slechts mondjesmaat beschikbaar. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde eerder: ‘Het lijkt met name (groei)gemeenten te ontbreken aan voldoende capaciteit om de bouwopgave ambtelijk te ondersteunen’. De personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten benoemde in 2020 dat het met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu en bouwkunde/civiele techniek lastig is om geschikte kandidaten te vinden. En gisteren publiceerden we over Haarlem en Zandvoort, waar op dit moment om en nabij twintig vacatures in het fysiek domein openstaan.

Banen in dit domein zijn dan ook ‘kansrijk’, stelt het UWV. ‘Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt in de loop van 2021 weer aantrekt. Wel zijn er grote verschillen tussen sectoren. Soms zullen dus mensen op zoek gaan naar werk, zo nodig in een ander beroep. Soms kan omscholing de kans op een baan verbeteren. Daarom is het van belang om te laten zien waar op dit moment kansen liggen op de arbeidsmarkt.’

Om te bepalen of een beroep kansrijk is, kijkt het UWV naar de verhouding tussen het aantal cv’s en vacatures op werk.nl om een overzicht van concurrentie te krijgen, naar de spanning tussen het aantal geschatte openstaande vacatures en het aantal mensen dat korter dan zes maanden WW ontvangt, en naar de WW-ontwikkeling voor de afzonderlijke beroepen. Een ‘kansrijk beroep’ is dus een baan met een lage werkeloosheid en weinig concurrentie van andere baanzoekenden.

Uit analyse van deze factoren blijkt dat in het fysiek domein bij zo’n beetje alle processtappen behoefte is aan extra menskracht, van planvorming tot uitvoer.

Bij overheden is vraag naar stedenbouwkundig ontwerpers, adviseurs en (verkeers-)planologen, naar beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, planologie en milieu, en in de groensector is men op zoek naar hydrologen en landschapsarchitecten. Is ICT meer je ding? Dan kan je aan de slag als GEO- of GIS-expert.

De lijst met kansrijke beroepen in de bouw is lang. Voor het bouwen van 800.000 woningen is personeel met een groot aantal specialisaties nodig. Denk aan heiers, boormeesters, stratenmakers, kraanmachinsten, metselaars, stukadoors, glaszetters, opzichters, bouwkundig inspecteurs, BENG-adviseurs, projectleiders en betontechnologen. Zonder deze mensen komt de benodigde bouw voor het tegengaan van de krapte op de woningmarkt lastig van de grond.

Ook in de installatiesector is behoefte aan veel personeel. Het gaat bijvoorbeeld om grond- en kabelwerkers, monteurs elektriciteitsnetten, gas, water of verwarming (inclusief warmtepopmpen), meet- en regeltechnici, tekenaars en werkvoorbereiders. Hier speelt een vergelijkbaar dilemma als bij de bouw: zonder voldoende menskracht staat de energietransitie op glad ijs.

De gehele lijst met kansrijke beroepen vind je hier.